Så här identifierar du dig i förmedlingstjänsten

Användningen av Katso-identifiering i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter upphör 28.2.2020. Efter det ska endast Suomi.fi-identifikation användas. Skaffa verktyg för stark autentisering så fort som möjligt så att du kan använda tjänsten också i fortsättningen.

Under övergångstid kan du logga in på förmedlingstjänsten med Suomi.fi-fullmakt eller Katso-kod.

Tjänst för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar

Serviceproducenterna kan överföra elektroniska redovisningar för direktersättning av sjukvårdskostnader till FPA med hjälp av förmedlingstjänsten.

Logga in på tjänsten

Inloggning med Suomi.fi-fullmakt

Du kan identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten med dina personliga bankkoder, med ett certifikatkort, mobilcertifikat eller eIDAS-identifieringsverktyg.

För att kunna använda tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar måste du ha Suomi.fi-fullmakten Inlämning av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar.

Du kan ge och begära fullmakter i Suomi.fi-tjänsten (suomi.fi).

Inloggning med Katso-kod

Organisationens huvudanvändare i Katso-tjänsten kan ge behörigheter åt andra anställda i organisationen.

För att du ska kunna använda tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar måste din behörighet innefatta rollen FPA – redovisning av sjukvårdsersättningar.

Katso-tjänsten för autentisering av organisationer handhas av skatteförvaltningen.

Läs mer