Så här identifierar du dig i förmedlingstjänsten

Användningen av Katso-identifiering i tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter har upphört 28.2.2020.

Tjänst för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar

Serviceproducenterna kan överföra elektroniska redovisningar för direktersättning av sjukvårdskostnader till FPA med hjälp av förmedlingstjänsten.

Logga in på tjänsten

Endast Suomi.fi-identifikation användas. Skaffa verktyg för stark autentisering så att du kan använda tjänsten.

Inloggning med Suomi.fi-fullmakt

Du kan identifiera dig i Suomi.fi-tjänsten med dina personliga bankkoder, med ett certifikatkort, mobilcertifikat eller eIDAS-identifieringsverktyg.

För att kunna använda tjänsten för förmedling av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar måste du ha Suomi.fi-fullmakten Inlämning av redovisningsuppgifter om sjukvårdsersättningar.

Du kan ge och begära fullmakter i Suomi.fi-tjänsten (suomi.fi).

Läs mer