Avdragbara medlemsavgifter

Vid beräknandet av dagpenning avdras kostnader för inkomstens förvärvande på de företedda arbetsinkomsterna på samma sätt som i beskattningen. Kostnader för inkomstens förvärvande är t.ex. medlemsavgift till arbetsmarknadsorganisation och kostnader för arbetsresor.

Du kan för arbetstagarens räkning uppge den medlemsavgift till en arbetsmarknadsorganisation som hänför sig till sexmånaderstid, antingen i procent eller i euro per månad, ifall arbetsgivaren känner till dessa.

Om det till uppbörden av medlemsavgift hänför sig årliga minimi- eller maximigränser, kan du också uppge en för sexmånaderstid uppburen medlemsavgift separat i punkten för tilläggsuppgifter. FPA ber arbetstagaren meddela medlemsavgiftens belopp samtidigt som denne ombes meddela andra kostnader för inkomstens förvärvande, t.ex. kostnader för arbetsresor.