Avtal

De avtal om direktersättningsförfarande som har ingåtts mellan apoteken och FPA kan läsas på extranätsidorna för apotek (Logga in). Om du behöver användarnamn och lösenord ska du kontakta läkemedelsgruppen vid FPA:s kompetenscenter för hälso- och sjukvårdsförmåner på adressen laakekorvaus@kela.fi eller kontakta det försäkringsdistrikt som sköter apotekets redovisningar.

Gör så här

Gör så här om du inte har haft ett apotekstillstånd tidigare och tillståndet gäller ett redan befintligt apotek

Innan du tar över ett apotek ska du

 1. meddela Fimeas apoteksregister datum för övertagandet.
 2. underteckna och skicka den nya apotekarens förbindelseblankett (1 st.) till Kanta-tjänsterna på adressen FPA, Kanta-tjänsterna, PB 450, 00056 FPA, senast tre veckor innan du börjar ansvara för apoteket.
  • Förbindelseblanketten för nya apotekare kan skrivas ut på webbplatsen kanta.fi.
 3. skicka en undertecknad förbindelse om anslutning till direktersättningsförfarandet (2 st.) till det FPA-försäkringsdistrikt som sköter apotekets redovisningar, tre veckor innan du börjar ansvara för apoteket.

Gör så här om du har haft ett apotekstillstånd tidigare och det nya apotekstillståndet gäller ett redan befintligt apotek

Innan du tar över ett apotek ska du  

 1. meddela Fimeas apoteksregister datum för övertagandet.
 2. underteckna och skicka den nya apotekarens förbindelseblankett (1 st.) till Kanta-tjänsterna på adressen FPA, Kanta-tjänsterna, PB 450, 00056 FPA, senast tre veckor innan du börjar ansvara för apoteket.
  • Förbindelseblanketten för nya apotekare kan skrivas ut på webbplatsen kanta.fi.
 3. skicka en undertecknad blankett för anmälan om ändring (1 st.) till det FPA-försäkringsdistrikt som sköter redovisningarna för ditt nya apotek, tre veckor innan du börjar ansvara för apoteket.  

Om du har haft ett avbrott i apoteksverksamheten måste du på nytt ansluta dig till direktersättningsförfarandet.

Gör så här om du startar ett nytt apotek

Innan du öppnar ett nytt apotek ska du

 1. ansluta dig som kund till FPA:s Kanta-tjänster.
 2. begära så kallade FPA-nummer för apoteket hos FPA:s juridiska enhet för förmånstjänster.
 3. ansluta dig till direktersättningsförfarandet genom att skicka en undertecknad förbindelse (2 st.) till det FPA-försäkringsdistrikt som sköter apotekets redovisningar om du inte tidigare har haft ett apotek ELLER
  • skicka en undertecknad blankett för anmälan om ändring (1 st.) till det FPA-försäkringsdistrikt som sköter redovisningarna för ditt nya apotek, tre veckor innan du börjar ansvara för apoteket.
   • Blanketten för ändringsanmälan är bilaga 5 till avtalet om direktersättningsförfarande. Blanketten kan skrivas ut på extranätsidorna för apotek.
 4. meddela Fimeas apoteksregister datum för övertagandet.

Anslutning av nytt, startande apotek till Kanta-tjänsterna 

Att starta ett nytt apotek kräver att apoteket administrativt ansluter sig som kund till Kanta-tjänsterna. Se anvisningar om hur man ansluter sig på webbplatsen kanta.fi

Begäran av FPA-nummer

För handläggningen av redovisningar behövs för det nya apotekets apotekssystem två nummer från FPA:

 • identifikationsnummer för apoteket och
 • identifikationsnummer för den FPA-byrå som handlägger apotekets redovisningar.

Apotekaren (eller apotekssystemleverantören) begär numren hos FPA:s juridiska enhet för förmånstjänster på adressen laakekorvaus@kela.fi.

Apotekssystemleverantören informerar om hur man lägger till numren i apotekssystemet.

Anslutning till direktersättningsförfarandet

När du ansluter dig första gången till direktersättningsförfarandet avger du personligen en skriftlig förbindelse till FPA. Med förbindelsen ansluter du dig till 

 • avtalet om direktersättning
 • avtalet om e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter
 • avtalet om förmedling av uppgifter om betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd och
 • avtalet om förmedling av uppgifter i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Det rekommenderas att man ansluter sig till direktersättningsavtalet 3 veckor innan det nya apoteket öppnas.

Förbindelsen är bilaga 1 till avtalet om direktersättningsförfarande. Förbindelsen kan skrivas ut på extranätsidorna för apotek. För att kunna logga in på extranätsidorna behöver du inloggningskoder.

Fyll i och underteckna förbindelsen i två (2) exemplar och skicka den till gatuadressen för det försäkringsdistrikt som sköter apotekets redovisningar (använd inte PB-adressen).

Ditt apotek omfattas av något av FPA:s fem försäkringsdistrikt. Kontrollera på FPA:s webbplats till vilket försäkringsdistrikt den kommun hör där apoteket finns.

Kontakta telefonservicen för läkemedelsersättningar i ditt försäkringsdistrikt, för att få råd till exempel gällande avtalsärenden samt inloggningskoder för apotekens extranätsidor.

Skicka förbindelserna till

 • Södra försäkringsdistriktet:

Kela, Keravan palvelupiste

Lääkeryhmä

Kauppakaari 8

04200 KERAVA

 • Östra försäkringsdistriktet:

Kela, Kuopion palvelupiste

Lääkeryhmä

Suokatu 40

70110 KUOPIO

 • Mellersta försäkringsdistriktet:

Kela, Ylöjärven palvelupiste

Lääkeryhmä

Mikkolantie 7

33470 YLÖJÄRVI

 • Västra försäkringsdistriktet och Åland:

FPA/Åbo

Läkemedelsgruppen

Eriksgatan 26

20100 ÅBO

 • Norra försäkringsdistriktet:

Kela, Oulun palvelupiste

Lääkeryhmä

Sepänkatu 18

90100 OULU

Ansvarspersonerna i försäkringsdistriktet undertecknar förbindelserna från apotekaren och skickar det andra exemplaret tillbaka till apotekaren.

Förbindelsen gäller så länge som personen utan avbrott är verksam som apotekare eller tills direktersättningsförfarandet sägs upp. En ny förbindelse behöver ges när personen efter ett avbrott fortsätter arbeta som apotekare eller när villkoren i direktersättningsavtalet ändras så mycket att ett nytt avtal behöver ingås.