Avtal mellan apotekaren och FPA

En apotekare som fått apotekstillstånd kan ansluta sig till det direktersättningsavtal som apoteken ingått med FPA.

Extranätet för apotek

På extranätet för apotek kan du bland annat se det avtal om direktersättningsförfarande som undertecknats av FPA och avtalsparterna. På extranätet får du också de bilagor du behöver för att kunna ansluta dig till avtalet.

Logga in på extranätet för apotek

Anslutning till direktersättningsförfarandet

När du ansluter dig till direktersättningsförfarandet första gången avger du personligen en skriftlig förbindelse till FPA. Med förbindelsen ansluter du dig till  

 • avtalet om direktersättning
 • avtalet om e-tjänsten för förfrågan om direktersättningsuppgifter
 • avtalet om förmedling av uppgifter om betalningsförbindelser i anslutning till grundläggande utkomststöd

avtalet om förmedling av uppgifter i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Gör så här

Nedan följer anvisningar om hur man ansluter sig till direktersättningsförfarandet.

Om du inte har haft ett apotekstillstånd tidigare och tillståndet gäller ett redan befintligt apotek

Gör följande innan du tar över apoteket.

 1. Meddela datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister.
 2. Börja använda elektroniska recept genom att skicka en undertecknad förbindelseblankett för nya apotekare (1 st) till Kanta-tjänsterna.
  • Skicka förbindelsen till adressen Folkpensionsanstalten, Kanta-tjänsterna, PB 450, 00056 FPA.
  • Förbindelsen ska lämnas in senast 3 veckor innan apoteket övergår till ditt ansvar.
  • Du kan skriva ut förbindelseblanketten för nya apotekare på sidan Förändringssituationer på apotek (kanta.fi).
 3. Anslut dig till direktersättningsförfarandet genom att skicka en undertecknad förbindelse om anslutning till direktersättningsförfarandet (2 st.) till det FPA-försäkringsdistrikt som sköter apotekets redovisningar.

Om du behöver fråga om råd i avtalsärenden, kan du ringa försäkringsdistriktet. Se telefonnumren för FPA:s försäkringsdistrikt. Hos försäkringsdistriktet får du också inloggningskoder för extranätet.

Om du har haft ett apotekstillstånd tidigare och det nya tillståndet gäller ett redan befintligt apotek

Gör följande innan du tar över ett apotek.

 1. Meddela datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister.
 2. Börja använda elektroniska recept genom att skicka en undertecknad förbindelseblankett för nya apotekare (1 st) till Kanta-tjänsterna.
  • Skicka förbindelsen till adressen Folkpensionsanstalten, Kanta-tjänsterna, PB 450, 00056 FPA.
  • Förbindelsen ska lämnas in senast 3 veckor innan apoteket övergår till ditt ansvar.
  • Du kan skriva ut förbindelseblanketten för nya apotekare på sidan Förändringssituationer på apotek (kanta.fi).
 3. Meddela byte av apotek på blanketten för meddelande av förändringar. Skicka en undertecknad blankett till det FPA-försäkringsdistrikt som handlägger redovisningar för ditt nya apotek.

Om du behöver fråga om råd i avtalsärenden, kan du ringa försäkringsdistriktet. Se telefonnumren för FPA:s försäkringsdistrikt. Hos försäkringsdistriktet får du också inloggningskoder för extranätet.

Om du startar ett nytt apotek

Gör följande innan du öppnar ett nytt apotek.

 1. Anslut dig som kund till FPA:s Kanta-tjänster. Se anvisningar på sidan Förändringssituationer på apotek (kanta.fi).
 2. Begär så kallade FPA-nummer för apoteket. Det ena numret identifierar apoteket. Det andra numret identifierar den FPA-byrå som handlägger apotekets redovisningar.
  • FPA-numren kan begäras antingen av apotekaren eller leverantören av apotekssystem. Numren fås per e-post på adressen laakekorvaus@kela.fi.
  • Apotekssystemleverantören informerar om hur man lägger till numren i apotekssystemet.
 3. Om du inte har haft ett apotek tidigare ska du ansluta dig till direktersättningsförfarandet
 4. Om du har haft ett apotek tidigare ska du skicka en undertecknad blankett för meddelande av förändringar till det FPA-försäkringsdistrikt som handlägger redovisningar för ditt nya apotek.
 5. Meddela datum för övertagandet till Fimeas apoteksregister.

Om du behöver fråga om råd i avtalsärenden, kan du ringa försäkringsdistriktet. Se telefonnumren för FPA:s försäkringsdistrikt. Hos försäkringsdistriktet får du också inloggningskoder för extranätet.

Gatuadresser för försäkringsdistrikten

Skicka undertecknade förbindelser och blanketter för meddelande av förändringar till det FPA-försäkringsdistrikt som handlägger redovisningar för ditt apotek. Kontrollera till vilket försäkringsdistrikt den kommun hör där apoteket finns.

Lämna in redovisningarna till gatuadresserna nedan.

Södra försäkringsdistriktet:

Kela, Keravan palvelupiste
Lääkeryhmä
Kauppakaari 8
04200 KERAVA

Östra försäkringsdistriktet:

Kela, Kuopion palvelupiste              
Lääkeryhmä
Suokatu 40
70110 KUOPIO

Mellersta försäkringsdistriktet:

Kela, Tampereen toimisto
Aleksis Kiven katu 18
33210 TAMPERE

Västra försäkringsdistriktet och Åland:

Kela, Turun toimisto
Lääkeryhmä
Eerikinkatu 26
20100 TURKU

Norra försäkringsdistriktet:

Kela, Oulun palvelupiste
Lääkeryhmä
Sepänkatu 18
90100 OULU