Avtal om företagshälsovård för företagare och ansökan om ersättning

Ingå avtal med företagare om företagshälsovård

Det är frivilligt för en företagare att ordna företagshälsovård för sig själv. Om företagaren ordnar med egen företagshälsovård måste han eller hon ingå ett företagshälsovårdsavtal.

En företagare som fungerar som arbetsgivare kan ha ett gemensamt avtal om företagshälsovård med sina anställda. Då ska det av avtalet framgå att det även gäller företagaren själv. Om företagaren vill ha en annan nivå på företagshälsovården för sig själv (t.ex. mer omfattande sjukvård) ska man komma överens om detta i företagshälsovårdsavtalet. Skillnaden ska också framgå i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Kontrollera ansökningssättet – ensamföretagare eller arbetsgivarföretagare

I samband med årets första besök ska företagshälsovården kontrollera

  • om företagaren betalar FöPL- eller LFöPL-försäkring
  • om FöPL- eller LFöPL-företagaren arbetar ensam eller har anställda.

Om företagaren arbetar ensam söker han eller hon ersättning enligt ansökningsförfarandet för företagare (ansökningsblanketter för företagare).

Om företagaren har anställda arbetstagare söker han eller hon ersättning antingen genom
•    ansökningsförfarandet för företagare eller
•    ansökningsförfarandet för arbetsgivare.

Förfarandet kan inte bytas mitt under kalenderåret.

Om en företagare som fungerar som arbetsgivare väljer att ansöka om ersättning som arbetsgivare, görs ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnaderna för både företagaren och arbetstagarna på samma blankett (Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader, SV 98a TTHr). För att ansökningsförfarandet för arbetsgivare ska kunna användas förutsätts det att både företagarens och arbetstagarnas företagshälsovård antecknas i samma företagshälsovårdsavtal och verksamhetsplan. Innehållet i avtalet om företagshälsovård ska därtill vara lika omfattande både för företagaren och för arbetstagarna. Om företagaren omfattas av andra tjänster än arbetstagarna ska företagaren ansöka separat om ersättning för sina egna utgifter genom ansökningsförfarandet för företagare.

En LFöPL-företagare får den statliga andelen för gårdsbesök endast om han eller hon använder ansökningsförfarandet för företagare. Om en företagare inte har en FöPL- försäkring eller en LFöPL-försäkring har företagaren inte rätt till ersättning för företagshälsovård.

Rätt ansökningssätt säkerställer smidig handläggning av ansökan

FPA måste handlägga ansökningar från arbetsgivare och ansökningar från företagare på olika sätt eftersom arbetsgivarna t.ex. ska ansöka om ersättning per räkenskapsperiod senast 6 månader efter att räkenskapsperioden avslutats med en enda ansökan och utan arbetstagarspecifika uppgifter, medan företagare igen ansöker om ersättning per besök och undersökning inom 6 månader från det att kostnaderna betalades. Också sätten hur man beräknar ersättningen och maximibeloppen skiljer sig mellan arbetsgivare och företagare.

FPA kan inte behandla ensamföretagarens företagshälsovårdsuppgifter om de är angivna på arbetsgivarens ansökningsblankett.  Om en ensamföretagare söker ersättning med en arbetsgivarblankett måste handläggaren begära tilläggsutredningar av både företagaren och serviceproducenten. Detta fördröjer utbetalningen av ersättning.

Läs mer