Barnbidrag – Belopp och utbetalning

Beloppet av barnbidraget stiger med antalet barn i familjen. På beloppet inverkar de barn under 17 år som man har rätt att få barnbidrag för. Förhöjningarna kan endast beaktas då alla barnbidrag beviljas en och samma person.

Barnbidragets belopp enligt antal barn

euro per månad
För det första barnet 94,88
För det andra barnet 104,84
För det tredje barnet 133,79
För det fjärde barnet 153,24
För det femte och alla därpå följande barn 172,69

Exempel: En mamma ansöker om barnbidrag för sina barn som är 3, 4 och 15 år gamla. 15-åringen bor redan självständigt på grund av sina studier. Barnbidragen för de två yngsta barnen betalas till mamman och barnbidraget för 15-åringen betalas undantagsvis till honom själv utifrån ett betalningsyrkande. Mamman betalas således barnbidrag enligt två barn i familjen.

Barnbidraget är skattefri inkomst. Förmögenhet och inkomster inverkar inte på barnbidragets belopp.

På Åland finansieras barnbidraget av Ålands landskapsregering. Också de som bor på Åland ska ansöka om barnbidrag hos FPA.

Ensamförsörjartillägg till barnbidraget

Ensamförsörjartillägget är 53,30 euro per månad för varje barn som man får barnbidrag för. Ensamförsörjartillägg kan sökas av den som inte är gift eller sambo eller som flyttat från sin partner i syfte att avsluta samlevnaden. Tillägget beviljas även om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Ensamförsörjartillägget beviljas från början av månaden efter förändringen.

Utbetalning

Barnbidraget betalas den 26 varje månad. Om betalningsdagen infaller på ett veckoslut, en helgdag eller en dag efter dessa, t.ex. på en måndag, betalas barnbidraget ut föregående bankdag.       

Utbetalningsdagar för barnbidraget år 2019

 • 25.01.2019
 • 26.02.2019
 • 26.03.2019
 • 26.04.2019
 • 24.05.2019
 • 26.06.2019
 • 26.07.2019
 • 23.08.2019
 • 26.09.2019
 • 25.10.2019
 • 26.11.2019
 • 20.12.2019