Så här söker du barnpension hos FPA

Om det är fråga om ett minderårigt barn kan ansökan göras av vårdnadshavaren. För varje barn ifylls en separat ansökan.

 1. Ansök om barnpension för ett barn under 18 år med blankett Ansökan – Barnpension ETK/Kela 7005r (pdf).
 2. En studerande som är över 18 år ansöker om så kallad studiepension med blankett Ansökan – Barnpension till studerande i åldern 18-20-år E292r (pdf).
 3. Skicka ansökan i MittFPA:
  • Spara ansökan och nödvändiga bilagor på din apparat.
  • Om ansökan och bilagorna är i pappersform, kan du fotografera eller skanna dem.
  • Logga in i MittFPA och gå till Meddelanden.
  • Som ämne för ditt meddelande ska du välja den förmån som du ansöker om.
  • Välj filerna från din apparat och tryck Skicka.
  • När du skickar ansökan i MittFPA behöver du inte skriva under den.

   Ett annat alternativ är att du skickar ansökan per post:

  • Skriv under ansökan och posta den tillsammans med bilagorna till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.
 4. Du får ett skriftligt beslut hem till dig per post. Du kan också läsa beslutet i e-tjänsten.

Du kan ansöka om en barnpension som betalas av en arbetspensionsanstalt också från din arbetspensionsanstalt. Gå till arbetspensionsanstaltens e-tjänst här. Man loggar in i tjänsten med sina egna nätbankskoder. I arbetspensionsanstaltens e-tjänst kan du samtidigt också ansöka om en barnpension från FPA.

Ansökningstid

Ansök om barnpension från början av månaden efter den månad då föräldern avled. Den retroaktiva ansökningstiden är 6 månader.

Läs mer