Så här söker du barnpension hos FPA

Om det är fråga om ett minderårigt barn kan ansökan göras av vårdnadshavaren. För varje barn ifylls en separat ansökan.

  1. Ansök om barnpension för ett barn under 18 år med blankett Ansökan – Barnpension (ETK/Kela 7005r).
  2. En studerande som är över 18 år ansöker om så kallad studiepension med blankett Ansökan – Barnpension till studerande i åldern 18-20-år (E292r).
  3. Skicka ansökan och bilagorna per post till FPA eller till din avlidna makes arbetspensionsanstalt.

Ansökningstid

Ansök om barnpension från början av månaden efter den månad då föräldern avled. Den retroaktiva ansökningstiden är 6 månader.

Läs mer