Hur mycket du får i barnpension, när pengarna betalas ut och hur pensionen beskattas

Barnpensionens grundbelopp är 61,78 euro/månad. Om dina båda föräldrar har avlidit får du två grundbelopp, dvs. sammanlagt ca 120 euro/månad.

Om du är under 18 år kan du utöver grundbeloppet få ett kompletteringsbelopp. På kompletteringsbeloppet inverkar dina andra familjepensioner.

  • Om bruttosumman av de familje- eller försörjningspensioner du får från annat håll än FPA är 56,29 euro/månad eller mindre kan du få fullt kompletteringsbelopp, dvs. 93,44 euro/månad.
  • Om dina andra familjepensioner blir mer än 57,45 euro/månad kommer den del av kompletteringsbeloppet som överstiger 57,45 euro att halveras.
  • Om dina andra pensioner är mer än 244,30 euro/månad får du inget kompletteringsbelopp alls.

Om den avlidna föräldern arbetat i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz kan både grundbeloppet och kompletteringsbeloppet minska.

När betalas pengarna ut?

FPA betalar i regel ut barnpensionen till ett minderårigt barns förälder eller vårdnadshavare. Om du har fyllt 18 år och studerar betalas barnpensionen in på ditt eget konto. Änkan eller vårdnadshavaren kan be FPA betala också yngre barns pensioner till barnens egna konton.

Betalningsdagen bestäms enligt den första bokstaven i efternamnet. Om bankerna är stängda på betalningsdagen betalas pensionen föregående bankdag.

Efternamn Utbetalningsdag
Utbetalningsdagar för barnpension
A-K den 4 dagen i månaden
L-R den 14 dagen i månaden
S-Ö den 22 dagen i månaden

Avvikande utbetalningsdagar 2022

  • A–K 3.6., 2.9., 2.12.
  • L–R 13.5., 20.5., 12.8.
  • S–Ö 21.1., 20.8., 21.10.

FPA meddelar uppgift om utbetald pension till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Beskattning

Barnpension är beskattningsbar inkomst. På barnpension görs pensionsinkomstavdrag precis som på efterlevandepension.

Läs mer