Belopp och utbetalning

Basinkomsten är 560 euro per månad. Alla de personer som deltar i försöket med basinkomst får ett lika stort belopp. Om basinkomsten betalas för en kortare tid än en kalendermånad är beloppet 18,67 euro per dag.

Basinkomsten betalas till dem som hör till försöksgruppen 1.1.2017–31.12.2018. Utbetalningsdagen är den andra vardagen i månaden.

Beloppet är detsamma under hela försökstiden och det minskas inte av mottagarens andra inkomster. Om en person som deltar i försöket får arbete får han eller hon utöver förvärvsinkomsten också basinkomsten. Ett belopp som motsvarar basinkomsten dras dock av från vissa sociala förmåner som betalas för samma tid.

Exempel

Anna har fått arbetsmarknadsstöd i november 2016. Genom ett slumpmässigt urval väljs hon ut till försöket med basinkomst. Anna får från och med den 1 januari 2017 en basinkomst på 560 euro per månad.

Anna har anmält sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. I mars erbjuder arbets- och näringsbyrån Anna stadigvarande arbete som motsvarar hennes utbildning. Från och med den 1 mars 2017 får Anna både basinkomst 560 euro/månad och lön för sitt förvärvsarbete. Anna får alltså behålla såväl basinkomsten som lönen. Basinkomsten är en skattefri förmån, så Anna betalar skatt endast på sin lön.