Beskattning

Basinkomsten är en skattefri förmån. Den påverkar inte de beskattningsbara inkomsterna och har således ingen inverkan på beskattningen för dem som deltar i försöket.

De förmåner från vilka basinkomsten dras av beaktas i beskattningen på samma sätt som om de skulle betalas ut utan avdrag