Vem kan få basinkomst?

Basinkomst betalas till 2 000 slumpmässigt utvalda personer. Någon annan kan inte få basinkomst. Det går således inte att ansöka om basinkomst på samma sätt som andra FPA-förmåner.

I det slumpmässiga urvalet ingår alla de personer i åldern 25–58 år som har fått arbetsmarknadsstöd eller grunddagpenning från FPA i november 2016 och vars förmån inte har grundat sig på permittering. Ett slumpmässigt urval innebär att alla de personer som uppfyller kriterierna för försöket har en lika stor chans att bli utvalda till försöksgruppen.

De personer som valts ut för försöket kan inte vägra delta, eftersom resultaten av försöket då skulle förvrängas. Försöket med basinkomst leder aldrig till att den ekonomiska situationen för dem som ingår i försöksgruppen försvagas.

Läs mer