Ta kontakt angående basinkomsten

Om du har fått basinkomst från FPA och vill veta vad som händer efter att försöket med basinkomst har tagit slut ska du i första hand ringa oss på numret 020 692 230. Via telefontjänsten får du kontakt med en kundservicesakkunnig mån–fre kl. 9–15.

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Du kan också kontakta FPA per post i frågor som gäller basinkomsten: FPA, PB 70, 70056 FPA.

Medier

Redaktörers och massmediers frågor besvaras av sakkunniga vid FPA.

Om du inte får tag på den person som du söker kan du vända dig till kommunikationen. Kommunikationen kan kontaktas på numret 020 634 7745 vardagar kl. 9–16.

Läs mer