Ta kontakt angående basinkomsten

Om du får basinkomst från FPA och vill meddela förändringar gällande basinkomsten ska du i första hand ringa oss på numret 020 692 230. Via telefontjänsten får du kontakt med en kundrådgivare mån–fre kl. 9–15.

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Du kan också kontakta FPA per post i frågor som gäller basinkomsten: FPA, PB 70, 70056 FPA.

Eftersom basinkomsten inte är en normal FPA-förmån kan man tyvärr inte sköta ärenden som gäller basinkomsten i e-tjänsten.

Medier

Redaktörers och massmediers frågor besvaras av sakkunniga vid FPA.

Om du inte får tag på den person som du söker kan du vända dig till kommunikationsgruppen. Kommunikationsgruppen kan kontaktas på numret 040 733 5221 vardagar kl. 9–16.

Läs mer