Ta kontakt angående basinkomsten

Om du har fått basinkomst från FPA och behöver information om hur man ansöker om andra förmåner kan du kontakta FPA:s servicenummer. Via telefontjänsten får du kontakt med en kundservicesakkunnig mån–fre kl. 9–16. Du kan också boka tid för kundbetjäning per telefon eller för ett besök på något av FPA:s serviceställen.

För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

  • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
  • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
  • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Medier

Redaktörers och massmediers frågor besvaras av sakkunniga vid FPA.

Om du inte får tag på den person som du söker kan du vända dig till kommunikationen. Kommunikationen kan kontaktas på numret 020 634 7745 vardagar kl. 9–16.

Läs mer