Vanliga frågor om basinkomsten

Broschyr: Försök med basinkomst 2017–2018