Bassjälvrisk

Beloppet av bassjälvrisken i samband med bostadsbidraget påverkas av:

  • bruttomånadsinkomsterna, som minskats med ett eventuellt förvärvsinkomstavdrag
  • antal vuxna och barn i hushållet.

Bassjälvrisken fastställs på samma sätt i hela landet.

Om du bor ensam och endast får fullt arbetsmarknadsstöd har du ingen bassjälvrisk. Den inkomst som berättigar till fullt bostadsbidrag är 597 euro, med ett tillägg på 99 euro för varje vuxen som hör till hushållet och med 221 euro för varje barn som hör till hushållet. Beloppen är bundna till folkpensionsindex.

Om bassjälvrisken är mindre än 10 euro beaktas den inte.

Formel för beräkning av bassjälvrisken:

0,42 x [T – (597 + 99 x A + 221 x L)], där

T = hushållets sammanlagda inkomster
A = antalet vuxna
L = antalet barn
597 euro är ett konstant belopp.

Exempel på hur bassjälvrisken räknas ut

Karin bor tillsammans med sin 3- och 5-åriga döttrar. Karin ansöker om bostadsbidrag. Hennes inkomster som beaktas i fråga om bostadsbidraget uppgår till 1 460 euro/månad.

Bassjälvrisken räknas ut på följande sätt:
0,42 x [1 460 euro – (597 euro + 99 x 1 + 221 euro x 2)] =
0,42 x (1 460 euro – 1 138 euro) =
0,42 x 322 euro = 135,24 euro.

Hushållets bassjälvriskbelopp är alltså 135,24 euro/månad.

Läs mer: