Begränsningar för sökande under 25 år


Om du är 17 år och arbetslös och saknar yrkesutbildning, kan du få arbetsmarknadsstöd endast för den tid som du deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Om du är 18–24 år och arbetslös och saknar yrkesutbildning, kan du få arbetsmarknadsstöd för arbetslöshetstid endast om

  • du inte har vägrat att ta emot arbete eller utbildning som TE-tjänster erbjudit
  • du har sökt till en lämplig yrkesutbildning och inte har vägrat delta i, avbrutit eller blivit avstängd från en sådan utbildning (läs mer på webbplatsen TE-tjänster).

Om du saknar yrkesutbildning kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader.

Läs mer