Begrepp 2019: Statistik över pensionsstöd

Statistiska enheter

Mottagare är en person som under statistikperioden regelbundet har fått pensionsstöd.

Utbetalda pensionsstöd innefattar alla de pensionsstöd som betalats ut under statistikperioden, dvs. utöver regelbundna utbetalningar även retroaktiva utbetalningar och återbetalningar.

Genomsnittligt pensionsstöd innefattar pensionsstöd som betalats regelbundet.

Faktorer som beskriver pensionsstödstagarna

Ålder

I statistiken över pensionsstöd avser mottagarens ålder åldern vid statistikperiodens slut.

Region

Som boendekommun antecknas förmånstagarens stadigvarande boendekommun vid statistikperiodens slut.