Begrepp: Statistik över sjukvårdsersättningar

Statistiska enheter

Mottagare av ersättning, avgifter som tagits ut för privata hälso- och sjukvårdstjänster som FPA ersatt (kostnader), utbetalda ersättningar, antal läkar- och tandläkarbesök, antal undersöknings- och behandlingsåtgärder, antal läkemedelsinköp, antal recept och resor, åtgärder enligt taxagrupp, åtgärdskoder, ATC-klassificering av läkemedel, fortskaffningsmedel/ersättningsgrund.

Mottagare är en person som fått ersättning.