Begrepp: Statistik över läkemedel och ersättningsrättigheter

I statistiken används begrepp som beskrivs i Suomen lääketilasto i avsnittet Suomen lääketilaston käsitteet ja aineistot (på finska och engelska).