Begrepp: Statistik över företagshälsovård

Företagshälsovård, företagshälsovård för företagare, personer som omfattas av företagshälsovård, personer för vars företagshälsovård ersättningar har betalats inom ramen för företagshälsovård för företagare, innehållet i den ersatta verksamheten, kostnader, utbetalda ersättningar, huvudsaklig serviceproducent, näringsgren.