Belopp och utbetalning

Det allmänna bostadsbidraget är 80 procent av skillnaden mellan de godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken. Personer med mycket små inkomster har ingen bassjälvrisk. Om beloppet av de godtagbara boendeutgifterna överstiger de maximala boendeutgifterna beräknas bidragsbeloppet enligt de maximala boendeutgifterna.

Beräkningsformeln för bostadsbidraget är

0,8 x (godtagbara boendeutgifter – bassjälvrisken)

Exempel: 1 persons hushåll i Åbo

Jakob bor ensam i Åbo. Hyran för bostaden är 615 euro/månad. Han har inga andra boendekostnader.
De inkomster som beaktas i Jakobs bostadsbidrag uppgår till 742 euro/månad.

Bassjälvrisken beräknas med följande formel:
0,42 x [742 euro – (619 euro + 103 x 1 + 228 euro x 0)] = 0,42 x (742 euro – 722 euro) = 0,42 x 20 = 8,40 euro/månad.

Därför att bassjälvrisken är mindre än 10 euro beaktas den inte.

De maximala boendeutgifterna för en person som bor ensam i Åbo är 413 euro/månad. Eftersom hyran överstiger de maximala boendeutgifterna beräknas bostadsbidragets belopp enligt dem.

Bostadsbidraget utgör 80 procent av de maximala boendeutgifterna, dvs. 413 euro x 0,8 = 330,40 euro/månad.

Jakob betalar själv 615 euro – 330,40 euro = 284,60 euro för sitt boende.

Exempel: 3 personers hushåll i Tammerfors

Nina och Janne bor med sin 14-åriga dotter Ursula i Tammerfors. Hyran för bostaden är 720 euro/månad. Hushållets inkomster som beaktas i fråga om bostadsbidraget uppgår till 2 403 euro/månad.

Bassjälvrisken beräknas med följande formel:
0,42 x [2 403 euro – (619 euro + 103 x 2 + 228 euro x 1)] =
0,42 x (2 403 euro – 1 053 euro) =
0,42 x 1 350 euro = 567,00 euro/månad.

De maximala boendeutgifterna för ett 3 personers hushåll som bor i Tammerfors är 764 euro/månad. Eftersom hyran är lägre än de maximala boendeutgifterna används de faktiska boendeutgifterna då beloppet av bostadsbidraget räknas ut.

Bostadsbidraget är 80 procent av skillnaden mellan boendeutgifterna och bassjälvrisken, dvs. 0,8 x (720 euro – 567,00 euro) = 0,8 x 153,00 euro = 122,40 euro/månad.

För boendet betalar hushållet 720 euro – 122,40 euro = 597,60 euro/månad.

Utbetalning

Det allmänna bostadsbidraget betalas ut den första bankdagen i månaden. Om bostadsbidrag ska betalas också för retroaktiv tid, betalas de retroaktiva bidragsposterna ut genast. FPA meddelar uppgift om utbetalt bostadsbidrag till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Grundläggande utkomststöd kan vid behov beviljas i förskott mot bostadsbidraget som man vet att du kommer att få senare. I så fall dras det grundläggande utkomststödet av från bostadsbidraget.

Bidraget betalas in på ditt konto, eller till hyresvärdens konto om du har gett din tillåtelse till det.

FPA kan betala bostadsbidraget till hyresvärden utan samtycke, om hyran helt och hållet har blivit obetald 2 månader i följd. FPA kontaktar bidragstagaren innan bostadsbidraget betalas direkt till hyresvärden.

Bostadsbidraget är skattefri inkomst.

Bostadsbidrag betalas inte ut om beloppet är mindre än 15 euro/månad. Med en räknare kan du enkelt uppskatta hur mycket du får i bostadsbidrag.

Läs mer