Belopp och utbetalning

Alterneringsersättningen är 70 % av den arbetslöshetsdagpenning som den alterneringslediga skulle ha rätt till som arbetslös.

Beloppet räknas utifrån arbetslöshetspenningen utan förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel.

År 2019 är alterneringsersättningen beräknad enligt grunddagpenningen 22,68 euro /dag. Alterneringsersättningen betalas ut i efterskott en gång i månaden för högst 5 dagar per kalendervecka. Ersättningen är skattepliktig inkomst.

Meddela förändringar

Om du under din alterneringsledighet har arbetsinkomster eller andra förvärvsinkomster, jämkas inkomsterna på samma sätt som vid andra arbetslöshetsförmåner. Om du under din alterneringsledighet arbetar deltid eller har inkomster från egen företagsverksamhet, kan du med hjälp av räknaren uppskatta hur din arbetsinkomst påverkar alterneringsersättningens

Läs mer