Belopp och utbetalning av arbetsmarknadsstöd

En arbetslöshetsförmån från FPA uppgår till 33,66 euro/dag och betalas för 5 dagar per vecka (också helgdagar).

Förhöjningar

Arbetslöshetsförmånen höjs om du har barn under 18 år att försörja. Barnförhöjningen är
  • 5,28 euro/dag för ett barn
  • 7,76 euro/dag för två barn
  • 10,00 euro/dag för tre eller flera barn.

Barnförhöjningen betalas från barnets födelse. Du har också rätt till barnförhöjning för din makes/makas eller sambos minderåriga barn, om barnet bor med dig i samma hushåll.

Under den tid du deltar i sysselsättningsfrämjande service kan en förhöjningsdel betalas ut för högst 200 dagar. Förhöjningsdelen är 4,79 euro/dag.

Utan förhöjningar är arbetslöshetsförmånens belopp i genomsnitt 724 euro/månad (21,5 x 33,66 euro). Du betalar skatt på arbetslöshetsförmånen.

Dina inkomster inverkar på arbetslöshetsförmånens belopp.

Utbetalning enligt anmälan

Arbetslöshetsförmånen betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor.

Aktiveringsmodellen kan inverka på förmåner som betalas ut under 2020

Aktiveringsmodellen har slopats vid ingången av år 2020. Från och med 1.1.2020 följs de arbetslösas aktivitet inte längre upp, och arbetslöshetsförmånernas belopp sänks inte på grund av aktiveringsmodellen. Förmånen betalas automatiskt ut till normalt belopp igen från och med 1.1.2020.

Aktiveringsmodellen inverkar fortfarande på sådana förmåner som uppkommit under 2019, även om utbetalningsdagen för förmånen är under 2020. Arbetslöshetsförmånen kan då betalas ut med sänkt belopp om den arbetslösa inte har uppfyllt kravet på aktivitet.

Läs mer: