Flexibel vårdpenning – Belopp och utbetalning

Den flexibla vårdpenningen är indelad i två nivåer enligt förälderns arbetstid. Familjens inkomster inverkar inte. Flexibel vårdpenning betalas för endast ett barn åt gången.

Den flexibla vårdpenningens belopp är

  • 249,70 euro/mån., när arbetstiden är högst 22,5 timmar i veckan eller högst 60 % av den normala tiden för heltidsarbete.
    (Det betyder till exempel cirka 3 dagar per vecka eller cirka 4,5 timmar per dag.)
  • 166,46 euro/mån., när arbetstiden är över 22,5 timmar men högst 30 timmar i veckan eller över 60 % men högst 80 % av den normala tiden för heltidsarbete. (Det betyder till exempel cirka 4 dagar per vecka eller cirka 6 timmar per dag.)

Det antal timmar och de procentbelopp som nämns ovan är genomsnittliga. De kan variera från vecka till vecka, så länge arbetstiden i genomsnitt inte överstiger den maximala arbetstiden.

FPA justerar årligen den flexibla vårdpenningen med index, vilket kan ändra vårdpenningens belopp. Justeringen görs automatiskt och kräver inga åtgärder av dig.

Utbetalning

Flexibel vårdpenning betalas ut en gång i månaden den sista vardagen i månaden. I beslutet anges den första utbetalningsdagen. Beslutet skickas hem till dig, och du kan även se beslutet i MittFPA.  

FPA meddelar uppgift om utbetalt barnavårdsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

Beskattning

Du betalar skatt på den flexibla vårdpenningen. Eftersom du vid sidan av vårdpenningen får lön eller har annan skattepliktig inkomst, innehålls skatt på den flexibla vårdpenningen enligt tilläggsprocenten.

Du kan också be skattemyndigheten skicka ett ändringsskattekort för sociala förmåner till FPA.