Ändringsskattekort

Om du tror att förskottsinnehållningen på förmånen är för stor eller liten, lönar det sig att kontrollera förskottsinnehållningsprocenten med hjälp av skattemyndigheternas räknare på adressen www.skatt.fi/skatteraknare. Man kan muntligen be FPA höja den förskottsinnehållningsprocent som Skatteförvaltningen gett utan något ändringsskattekort.

Olika typer av skattekort passar för olika livssituationer, se närmare information på Skatteförvaltningens webbplats. Skatteförvaltningen skickar på begäran ändringsskattekortet direkt till FPA.

Någon förskottsinnehållning görs i allmänhet inte på studiepenningen. För studerande som får studiepenning och som har andra skattepliktiga inkomster lönar det sig att beställa ett nytt skattekort för löneinkomster. Läs mer på sidan Beskattning av studiepenningen.