Måste man lämna in skattekortet till FPA?

Kunden behöver inte lämna in något skattekort till FPA. FPA får uppgifterna om förskottsinnehållningen direkt från Skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningsgrunderna för år 2019 tas i bruk 1.2.2019.

Förmånerna beskattas på det sätt som fastställs i skattelagstiftningen. Förskottsinnehållningsprocenten sjunker inte nödvändigtvis fastän förmånerna är mindre än lönen. Detta beror på att man i beskattningen inte gör samma avdrag på förmånerna som på löneinkomsten.

Förskottsinnehållningsprocenten på arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning för arbetslösa är i regel 20 %. I fråga om dagpenningar görs förskottsinnehållningen i allmänhet enligt skatteprocenten för lön. Om skatteprocenten för lön är under 25 % beskattas sjukdagpenningen enligt 25 %, om inte kunden ansöker om ett ändringsskattekort. Olika typer av skattekort passar för olika livssituationer, se närmare information på Skatteförvaltningens webbplats.

Någon förskottsinnehållning görs i allmänhet inte på studiepenningen. För studerande som får studiepenning och som har andra skattepliktiga inkomster lönar det sig att beställa ett nytt skattekort för löneinkomster. Läs mer på sidan Beskattning av studiepenningen.

Om du tror att förskottsinnehållningen på förmånen är för stor eller liten, lönar det sig att kontrollera förskottsinnehållningsprocenten med hjälp av skattemyndigheternas räknare på adressen www.skatt.fi/skatteraknare. Man kan muntligen be FPA höja den förskottsinnehållningsprocent som Skatteförvaltningen gett utan något ändringsskattekort.