Beskattningen av arbetslöshetsförmåner


Arbetslöshetsförmånen är skattepliktig inkomst och förskottsinnehållningen är 20 %.

Förskottsinnehållningsprocenten sjunker inte nödvändigtvis fastän arbetslöshetsförmånen är mindre än lönen. Detta beror på att man i beskattningen inte kan göra samma avdrag på arbetslöshetsförmånen som på löneinkomsten.

Om du under arbetslöshetstiden har sporadiska inkomster eller inkomster av deltidsarbete kan du kontrollera förskottsinnehållningsprocenten med skatteprocenträknaren på www.skatt.fi/skatteraknare.

Ändringsskattekort för sociala förmåner

Vid behov kan du beställa ett ändringsskattekort för sociala förmåner på www.skatt.fi/skattekort. Skatteförvaltningen skickar på begäran ändringsskattekortet direkt till FPA.

Läs mer