Beskattningen av arbetslöshetsförmåner

De arbetslöshetsförmåner som FPA betalar är skattepliktig inkomst, dvs. skatt ska betalas för dem. FPA använder automatiskt 20 % som skatteprocent.

Lön och förmåner beskattas på olika sätt. Förskottsinnehållningsprocenten sjunker inte nödvändigtvis fastän arbetslöshetsförmånen är mindre än lönen. Detta beror på att man i beskattningen inte kan göra samma avdrag på arbetslöshetsförmånen som på löneinkomsten.

Ändringsskattekort för arbetslöshetsförmåner

Vid behov kan du beställa ett ändringsskattekort för arbetslöshetsförmåner. Du kan behöva ett ändringsskattekort om

  • du har sporadiska inkomster eller inkomster av deltidsarbete under arbetslöshetstiden
  • du får också andra förmåner än arbetslöshetsförmån.

För FPA-förmånerna finns det ett annorlunda skattekort än för löneinkomster. FPA kan inte använda ett skattekort för lön.  

Gör så här

  1. Kontrollera med skatteprocenträknaren om du behöver ett ändringsskattekort (vero.fi).
  2. Beställ ett ändringsskattekort för förmån via MinSkatt (vero.fi). Uppskatta inkomsterna och förmånerna för hela året för skattekortet. Du kan kontrollera de inkomster och förmåner som redan betalats till exempel i inkomstregistret.
  3. Skatteförvaltningen skickar ändringsskattekortet direkt till FPA.