Beslut om upphandling av terapi

De ursprungliga besluten om upphandling av terapitjänster har publicerats på den här sidan. Eventuella beslut om upphandlingsrättelse som gjorts efter detta publiceras inte på FPA:s webbplats. Kunderna hittar alla de serviceproducenter som godkänts i tjänsten Sök serviceproducent.

Södra försäkringsdistriktet

Västra försäkringsdistriktet

Norra försäkringsdistriktet