Beställ Kanta-nyhetsbrev

I nyhetsbrevet får social- och hälsovårdsaktörer och systemleverantörer information om aktuella frågor som rör Kanta-tjänsterna. Nyhetsbrevet utkommer endast på finska.

Tidigare utkomna nyhetsbrev

Till nyhetsbreven