Beställ KV-info

KV-info

Information om FPA-ärenden med anknytning till internationell social trygghet. Nyhetsbrevet är avsett för dem som arbetar med migrationsärenden och för personer som sköter internationella personalfrågor.

Utkommer 6 gånger per år.

Fyll i de med asterisk (*) 

Beställ nyhetsbrev:

Tidigare utkomna nyhetsbrev

Utkommer endast på finska.