Försök med basinkomst

Statsminister Juha Sipiläs regering genomför ett försök med basinkomst i Finland 2017–2018. En grupp forskare vid olika forskningsinrättningar har under ledning av FPA utrett hur försöket med basinkomst bäst ska genomföras. FPA ansvarade för försöket. Den vetenskapliga studien för utvärdering av försöket ger information om hur basinkomsten påverkat försöksdeltagarnas sysselsättning, inkomster och välmående. FPA svarar för organiseringen av utvärderingsstudien.

I nyhetsbrevet om basinkomstförsöket samlas aktuell om forskningsprojektet men också mera ingående material om basinkomst.

Tidigare utkomna nyhetsbrev

Utkommer endast på finska.