Beställ Sosiaalivakuutus

Sosiaalivakuutus

Ett urval av webbtidningens artiklar för sakkunniga och andra intresserade. Nyhetsbrevet följer stora och små teman inom utvecklingen av den sociala tryggheten samt forskning och statistiska analyser.

Utkommer ungefär en gång i månaden.

Fyll i de med asterisk (*) 

Beställ nyhetsbrev
 

Tidigare utkomna nyhetsbrev

Utkommer endast på finska.