Beställ Työnantajainfo

Työnantajainfo

Aktuellt om FPA:s förmåner och tjänster för arbetsgivarkunder och för deras serviceproducenter. I nyhetsbrevet finns också svenskspråkigt material.

Utkommer månatligen.

Fyll i de med asterisk (*)

Beställ nyhetsbrev

Tidigare utkomna nyhetsbrev