Inne på FPA:s bibliotek

Visste du att...

FPA:s publikationer finns tillgängliga även i digital form.

Inne på FPA:s bibliotek

Biblioteket

Samlingar

Utlåning

 • Endast FPA:s publikationer lånas ut till kunderna. FPA:s publikationer kan också läsas i publikationsarkivet HELDA.
 • Övriga publikationer och tidskrifter kan läsas i biblioteket
 • Lokala lån är avgiftsfria
 • Lånetiden är 28 dagar
 • I biblioteket finns möjlighet att kopiera
 • Lånen kan förnyas per e-post

Fjärrlån

 • Kunderna kan beställa fjärrlån och kopior via andra bibliotek.
 • Fjärrlån och beställningar av artikelkopior görs per e-post. Lånen förmedlas till det av kunden använda förmedlande biblioteket. Kopior kan även sändas per fax. Tidningar lånas inte ut.
 • Endast FPA:s publikationer ges som fjärrlån.
 • För lån debiteras 6 euro och för artikelkopior 6 euro för varje påbörjande tio sidor. Expeditionsavgiften för artikelkopior som sänds per fax är 6 euro.
 • Lånen kan förnyas per e-post
 • FPA:s bibliotekssigel Ka

Köp av publikationer