Blanketter som godkänts av FPA

Blankett som givits av en serviceproducent inom företagshälsovården

Arbetsgivare, företagare och serviceproducenter kan söka ersättning på blanketter som godkänts av FPA och som skrivs ut i serviceproducenternas datasystem. FPA ger de godkända blanketterna ett separat nummer. Numret finns i blankettens nederkant efter blankettkoden och texten ”Av FPA godkänd blankett”.

Företagshälsovårdens systemleverantör måste få FPA:s godkännande för en blankett för ansökan om ersättning som skrivs ut i serviceproducentens datasystem innan blanketten tas i bruk. Godkännandet förutsätter bl.a. att systemleverantören ger en beskrivning av hur uppgifterna på blanketten skapas och att FPA har bedömt systemet och konstaterat att det uppfyller de kriterier som ställts upp.

Närmare upplysningar om godkännandet av blanketter fås per e-post på adressen tth@fpa.fi.

Blankettändringar

Då blanketterna för ansökan om ersättning revideras förutsätter det ändringar också i de system som serviceproducenterna inom företagshälsovården använder.

FPA har ett nära samarbete med systemleverantörerna i samband med ändringar i ansökningsblanketterna. Systemleverantörerna får det material och de anvisningar som behövs då blankettrevideringar genomförs. Ändringarna i systemen görs med beaktande av när ändringarna i ansökningsblanketterna och/eller lagändringarna träder i kraft.