Bostad och boendeutgifter

Bostadsbidrag kan betalas för boendeutgifterna för en stadigvarande hyresbostad, bostadsrättsbostad, delägarbostad eller ägarbostad i Finland.

Om det i samma bostad bor personer som inte hör till hushållet fördelas boendeutgifterna i regel mellan de personer som hör till hushållet och de andra personerna som bor i bostaden enligt antalet boende.

Godtagbara boendeutgifter har fastställts enligt boendeform. Bostaden ska duga som bostad eller i övrigt vara avsedd för stadigvarande bostadsbruk.

Bostadens storlek, ålder och utrustningsnivå påverkar inte bostadsbidraget.

Godtagbara boendeutgifter

FPA betalar bostadsbidrag för godtagbara boendeutgifter, till exempel för hyran.

Godtagbara boendeutgifter varierar enligt boendeform:

FPA godkänner inte som boendeutgifter den del av utgifterna som betalas av någon annan än hushållet (t.ex. en arbetsgivare eller ett företag).

Som boendeutgifter godkänns inte heller andra avgifter som betalas separat i samband med hyran eller vederlaget. Sådana är till exempel:

 • elavgift
 • bastuavgift
 • avgift för tvättstuga
 • avgift för bilplats
 • avgift för internetanslutning
 • avgift för underhåll eller inventarier.

Om hushållet har en underhyresgäst avdras från hushållets boendeutgifter det hyresbelopp som underhyresgästen betalar.

Maximala boendeutgifter

I lagen har fastställts övre gränser för de godtagbara boendeutgifterna, det vill säga maximala boendeutgifter.

Om beloppet av de godtagbara boendeutgifterna är större än de maximala boendeutgifterna beräknas bostadsbidragets belopp inte utifrån de faktiska boendeutgifterna utan enligt de maximala boendeutgifterna.

Hushållets storlek och i vilken kommun bostaden är belägen påverkar de maximala boendeutgifterna, och de är också bundna till levnadskostnadsindex.

Om det till hushållet hör en person med funktionsnedsättning som på grund av hjälpmedel eller vårdare behöver extra mycket utrymme, beaktas de maximala boendeutgifterna enligt en person mer än det egentliga antalet.

Hushållets storlek, antal personer Kommungrupp 1,
euro/mån.
Kommungrupp 2,
euro/mån.
Kommungrupp 3,
euro/mån.
Kommungrupp 4,
euro/mån.
Maximala boendeutgifter 2022
1 537 520 413 364
2 778 746 602 530
3 990 941 764 678
4 1 157 1 097 906 808
+ per ytterligare person, euro/månad 144 137 124 119
 • Kommungrupp 1: Helsingfors
 • Kommungrupp 2: Esbo, Grankulla och Vanda
 • Kommungrupp 3: Björneborg, Borgå, Hyvinge, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kervo, Kouvola, Kuopio, Kyrkslätt, Lahtis, Lojo, Nokia, Nurmijärvi, Reso, Riihimäki, Rovaniemi, Seinäjoki, Sibbo, Sjundeå, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Träskända, Tusby, Uleåborg, Vasa, Vichtis, Villmanstrand och Åbo
 • Kommungrupp 4: övriga kommuner

I Ålands kommuner är de maximala boendeutgifterna:

 • för hushåll med 1 person 434 euro/månad
 • för hushåll med 2 personer 634 euro/månad
 • för hushåll med 3 personer 804 euro/månad
 • för hushåll med 4 personer 953 euro/månad
 • Om det hör fler än 4 personer till hushållet höjer varje ytterligare person de maximala boendeutgifterna med 130 euro.