Bostadsrättsbostad

FPA kan betala bostadsbidrag till ett hushåll som bor i en stadigvarande bostadsrättsbostad i Finland.

Som boendeutgifter i fråga om bostadsrättsbostäder godkänns underhålls- och finansieringsutgifter, det vill säga

 • bruksvederlag
 • vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat
 • 73 procent av de månatliga räntorna på de personliga lån som tagits för anskaffningen av bostadsrätten.

Om vattenavgiften inte ingår i hyran utan betalas separat godkänns som vattenavgift per person 18 euro/månad.

Hushållets storlek euro/mån. Landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen, euro/mån. Landskapen Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland, euro/mån.
Som uppvärmningskostnader som betalas separat godkänns
1 person 41 43 44
+ för varje ytterligare person 14 15 15

FPA beaktar räntorna på bostadslånet endast om hushållet själv har betalat dem. Av räntorna på t.ex. räntestödslån godkänner FPA som boendeutgifter endast den del som hushållet själv betalar.

FPA godkänner låneräntor som boendeutgifter endast då lånet har beviljats av ett kreditinstitut som står under offentlig tillsyn, som till exempel:

 • staten
 • en kommun
 • en församling
 • en bank
 • en försäkringsanstalt
 • en hypoteksförening
 • en pensionsstiftelse
 • en pensionskassa.

Som bostadslån godkänner FPA inte lån från byggherre eller arbetsgivare eller obetalda köpesummor.