Broschyrer för personkunder

Lättlästa broschyrer

FPA står till tjänst

Stöd för barnfamiljer

Allmänt bostadsbidrag

Sjukdomstid, rehabilitering och handikappbidrag

Studier och värnplikt

Arbetslöshet

Pension

Utkomststöd

Flyttning utomlands eller till Finland

Företagare

Förmånsbroschyrer omfattar inte alla detaljer och ofta är förmånsbeloppen avrun-dade.

Broschyrerna finns även på finska, engelska, ryska och estniska samt i webbversion på samiska.