Broschyrer för personkunder

Lättlästa broschyrer

FPA står till tjänst

Stöd för barnfamiljer

Allmänt bostadsbidrag

Sjukdomstid, rehabilitering och handikappbidrag

Studier och värnplikt

Arbetslöshet

Pension

Utkomststöd

Flyttning utomlands eller till Finland

Företagare

FPA:s förmånsbroschyrer omfattar inte alla detaljer och ofta är förmånsbeloppen avrun-dade. Exakta förmånsbelopp publiceras i pdf-bilagorna Förmånsbelopp, som endast publiceras i pdf-version och kan skrivas ut.

Broschyrerna finns även på finska, engelska, ryska och estniska samt i webbversion på samiska.