Broschyrer för personkunder

Lättlästa broschyrer

Alla detaljer om förmånerna finns inte med och beloppen är avrundade.
Broschyrerna finns även på finska, engelska, ryska och estniska samt i webbversion på samiska.

Broschyrer om FPA:s tjänster

Broschyrer på andra språk

Stöd för barnfamiljer

Allmänt bostadsbidrag

Sjukdomstid, rehabilitering och handikappbidrag

Studier och värnplikt

Arbetslöshet

Pension

Utkomststöd

Flyttning utomlands eller till Finland

Företagare

Broschyrer på andra språk