Aktuellt om coronavirusläget

 

På den här sidan finns information om hur coronavirusläget (COVID-19) påverkar FPA:s förmåner och tjänster. Det kan uppstå köer i handläggningen av ansökningar under epidemin. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Vilka förmåner kan du få i din situation?

Ansökningar och bilagor

Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor via e-tjänsten.

 • En bild av bra kvalitet som tagits med telefonens kamera duger som bilaga.
 • I e-tjänsten ser du om det saknas uppgifter eller bilagor från din ansökan.
 • Obs! Om det saknas uppgifter i ansökan eller det krävs åtgärder från din sida tar vi kontakt. Glöm inte att via e-tjänsten ange ett telefonnummer eller en e-postadress där du kan nås.

Alternativt kan du skicka ansökan till FPA per post på adressen:

Folkpensionsanstalten
PB 10
00056 FPA

Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

Om du inte har egna apparater, internetförbindelse eller skrivare kan du ringa FPA:s telefontjänst.

När kommer beslutet?

På fpa.fi hittar du färska uppgifter om ansökningarnas genomsnittliga handläggningstider per förmån.

Du kan kontrollera handläggningssituationen för din egen ansökan i e-tjänsten.

FPA:s kundservice ger råd och hjälp med att fylla i och komplettera ansökan men har inga exakta uppgifter om när du får ett beslut till din ansökan.

Återkrav av förmåner

FPA kan komma överens med kunden om att återkravet av förmåner eller indrivningen av borgensfordringar på studielån skjuts upp. Indrivningen kan skjutas upp med 6 månader om de undantagsförhållanden som råder på grund av coronaviruset orsakar kunden ekonomiska svårigheter.  Indrivningen av underhållsbidrag kan däremot inte skjutas upp.

Kundservice

Via FPA:s e-tjänst kan du skicka meddelanden och fråga om råd.

Per telefon kan du sköta de flesta ärendena.

 • Servicenumren på finska och svenska betjänar på vardagar kl. 9–16.
 • Servicenumren på engelska betjänar vardagar kl. 9–15.
 • Servicenumren på arabiska, somaliska och ryska betjänar på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9–12.

Boka en telefontid om du har mycket att reda ut.

Största delen av FPA:s serviceställen har öppet, men en del betjänar endast på bokad tid.

 • Kontrollera i sökfunktionen om servicestället är öppet och om du ska boka tid på förhand. 
 • Vid behov bokar vi en besökstid för dig.
 • Om det är nödvändigt att besöka servicestället ber vi att du har en god handhygien och håller avstånd till andra. 
 • Kom ändå inte till servicestället om du har förkylningssymtom, är i karantän, har rest i utlandet under de senaste två veckorna eller har varit utsatt för coronavirus.
 • Vi har effektiviserat städningen och hygienen på serviceställena.

Obs! I kundservicen kan vi inte påverka tidtabellen för handläggningen av ansökningar och vi vet inte när beslutet kommer.

Läs mer