Aktuellt om coronavirusläget

Den här sidan innehåller samlad information om hur coronavirusläget påverkar FPA:s stöd, handläggningen av ansökningar och tjänster. Sidan uppdateras efter hand som situationen utvecklas.

Inverkan på stöd och förmåner

Barnfamiljer

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Försörjning

Internationella situationer

Rehabilitering

Studiestöd

Taxiresor

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Handläggningen av ansökningar

Det kan uppstå köer i handläggningen av ansökningar under epidemin. Då kan FPA besluta att de resurser som finns att tillgå koncentreras till de förmåner som beviljas för att trygga den omedelbara försörjningen.

Återkrav av förmåner

FPA kan komma överens med en kund om att återkravet av förmåner eller indrivningen av borgensfordringar på studielån skjuts upp om undantagsförhållandena på grund av coronaviruset orsakar kunden ekonomiska svårigheter. Uppskovet gäller inte indrivningen av underhållsbidrag.

Uträtta ärenden hos FPA

På grund av coronaviruset rekommenderar vi att kunderna sköter sina ärenden på nätet och per telefon.  Om det är mycket som måste utredas är det är också möjligt att boka en tid för betjäning per telefon.

Ansökningar och bilagor

Det lönar sig att skicka in ansökningar och bilagor via e-tjänsten. I e-tjänsten kan man också se om det saknas någon bilaga eller om ansökan måste kompletteras på något annat sätt.

Om du inte har möjlighet att sköta ärenden på nätet, kan du skicka ansökningar och bilagor till FPA per post: FPA, PB 10, 00056 FPA. Ansökningsblanketter kan skrivas ut på FPA:s webbplats.

FPA:s telefontjänst och bokning av en telefontid

Det går att sköta de flesta FPA-ärenden per telefon och det är också möjligt att boka en tid för betjäning per telefon.

Undvik om möjligt att ringa telefontjänsten om ärendet inte är brådskande eller om det inte kan avgöras av kundservicen. Kundservicen kan exempelvis inte påverka hur snabbt ansökningar handläggs och kan inte heller säga när beslut meddelas. Om kunden behöver vidta åtgärder tar FPA kontakt.

Besök på ett serviceställe

Om ett besök på ett serviceställe är nödvändigt ber vi att du iakttar god handhygien, håller avstånd till andra och att du undviker närkontakt.

Du ska inte komma till servicestället om du har förkylningssymtom, är i karantän, har varit utomlands eller om du eventuellt har utsatts för coronasmitta. Rengöringen och hygienen på serviceställena har effektiverats.

På grund av coronaläget är en del av serviceställena stängda. Kontrollera innan ditt besök att servicestället är öppet: www.fpa.fi/sok-servicestalle.

FPA:s kundrespons är stängd fram till 31.5.2020

FPA:s kundrespons är stängd fram till 31.5.2020 på grund av den undantagssituation som coronaviruset medför. FPA fokuserar på kärnverksamheterna och vill trygga tillräckliga personalresurser för de här tjänsterna.

Läs mer