Aktuellt om coronavirusläget

På den här sidan finns information om hur coronavirusläget påverkar FPA:s tjänster.

Det kan uppstå köer i handläggningen av ansökningar under epidemin.

Via nätet kan du kontrollera genomsnittliga handläggningstider per förmån. Du kan kontrollera handläggningssituationen för din egen ansökan i MittFPA. I kundservicen kan vi inte påverka tidtabellen för handläggningen av ansökningar och vi vet inte när beslutet kommer.

Så här sköter du ärenden under coronaepidemin

Under coronaepidemin rekommenderar vi att du sköter FPA-ärenden i MittFPA eller per telefon.