Vanliga frågor om coronavirusläget

På den här sidan finns svar på vanliga frågor om hur coronavirusepidemin inverkar på FPA-förmånerna.

Tjänster och skötsel av ärenden

Läs på sidan Aktuellt om coronavirusläget hur epidemin påverkar FPA:s tjänster och skötseln av FPA-ärenden. På samma sida finns också länkar till coronarelaterade meddelanden.

Temporärt stöd vid epidemi

Observera

Du kan få temporärt stöd vid epidemi om du tar ledigt utan lön från ditt arbete för att

  • du har kommit till Finland från utlandet och har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän
  • sköta ett barn som i vanliga fall deltar i dagvård eller är i skolan.

Temporärt stöd vid epidemi kan beviljas på grund av barnavård högst till 13.5.

Läs mer om temporärt stöd vid epidemi.

Dagpenning vid smittsam sjukdom

Partiell sjukdagpenning och sjukdagpenning

Sjukvårdersättningar

Ersättning för ansiktsmasker

Läkemedelsersättningar

Reseersättningar

Taxiresor

Internationella situationer

Familjeförmåner

Handikappbidrag

Utkomstöd

Observera

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du utreda om du har rätt till exempelvis arbetslöshetsförmåner, stöd för boende, föräldradagpenningar och sjukdagpenning.

Läs mer:

Arbetslöshet

Observera

Det görs temporära ändringar i arbetslöshetsförmånerna för löntagare och företagare. Genom ändringarna höjs nivån på förmånerna och villkoren lindras.

Läs ansökningsanvisningarna och sammandraget av ändringarna:

 

Bostadsbidrag

Studerande

Vuxenutbildningsstöd

Rehabilitering

Sjukpension