Dagpenning vid smittsam sjukdom

Partiell sjukdagpenning och sjukdagpenning

Sjukvårdersättningar

Ersättning för ansiktsmasker

Läkemedelsersättningar

Reseersättningar

Internationella situationer

Familjeförmåner

Handikappbidrag

Utkomstöd

Observera

Innan du ansöker om grundläggande utkomststöd ska du utreda om du har rätt till exempelvis arbetslöshetsförmåner, stöd för boende, föräldradagpenningar och sjukdagpenning.

Arbetslöshet

Observera

Under coronaepidemin har det gjorts flera temporära ändringar i lagstiftningen om arbetslöshetsförmåner. De aktuella bestämmelserna och hur länge lagändringarna är i kraft kan du kolla på sidorna nedan.

Bostadsbidrag

Studerande

Vuxenutbildningsstöd

Rehabilitering