Anpassningskurser för personer med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

FPA ordnar anpassningskurser för vuxna med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit och familjekurser för barn som har någondera sjukdomen. Anpassningsträningen är multiprofessionell rehabilitering, och den genomförs i grupp.

På en anpassningskurs får du stöd och hjälp med att lösa problemsituationer i vardagen och att reda ut din livssituation. Syftet med anpassningsträningen är att trygga och förbättra arbets-, studie- och funktionsförmågan, att stärka förmågan att hantera livet och att stödja egenvård. På kursen får du också information om din sjukdom, om olika rehabiliteringsmetoder och om stödnätverk på din bostadsort. 

Anpassningskurs för vuxna med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

Familjekurs för barn med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, för barn som är över 1 år men under skolåldern och barn i lågstadie- eller högstadieåldern samt deras familjer