Anpassningskurs för vuxna med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit

Anpassningskursen lämpar sig för dig, om

  • du har diagnostiserats med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit och du är över 18 år
  • din sjukdom orsakar ett behov av multiprofessionell rehabilitering i kursform
  • du har tillräcklig självständig funktionsförmåga för att kunna delta i grupprehabilitering.

Målet för kursen

Målet för kursen är att du ska få stöd i den förändrade situation som sjukdomen orsakat. Du får även råd, handledning och verktyg för att kunna fortsätta leva ett så fullgott liv som möjligt trots sjukdomen. Rehabiliteringen syftar också till att stärka dina resurser och din förmåga att hantera ditt liv, så att du kan fungera så självständigt och aktivt som möjligt i din vardag.

Kursens innehåll och utformning

Rehabiliteringen genomförs i form av grupprehabilitering, där varje klients individuella rehabiliteringsbehov och rehabiliteringsmål beaktas.

I kursen ingår bland annat gruppsamtal, arbete i smågrupper, mångsidiga aktiviteter samt individuella intervjuer, möten och samtal med sakkunnig rehabiliteringspersonal.

Rehabiliteringen ordnas vid serviceproducentens verksamhetsställe. Kursen omfattar 5 dygn. Du kan övernatta på rehabiliteringsstället eller bo hemma och åka till rehabiliteringen varje dag.

 

Personal som genomför kursen

Kursen genomförs av följande sakkunniga:

  • en specialistläkare i inre medicin eller gastroenterologi
  • en stomiskötare, sjukskötare eller hälsovårdare
  • en psykolog
  • en näringsterapeut.

Dessutom deltar annan yrkesutbildad personal i rehabiliteringen utifrån dina individuella behov.

Hur söker man till en kurs?

Så här söker du till en kurs

Läs mer