Dataöverföringstjänst

E-tjänst för läroanstalter (Koivuniemi)

FPA:s e-tjänst för läroanstalter (Koivuniemi) finns på adressen https://tyvi.koivuniemi.com/kela/opinnot. Om läroanstalten inte tidigare har använt e-tjänsten går det att registrera sig som användare via länken ’Ansök om användarbehörighet’. Tjänsten gäller inte gymnasier. Logga in på tjänsten antingen med Katso-kod eller med läroanstaltens användarnamn och lösenord som du fått tidigare.

Via den e-tjänst för läroanstalter som förvaltas av Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi

  • lämnar läroanstalter på andra stadiet (gäller inte gymnasier) och Polisyrkeshögskolan uppgifter om sina studielinjer till FPA, och

  • anmäler läroanstalter på andra stadiet avlagda yrkesinriktade grundexamina.

Också Högskolan på Åland och Försvarshögskolan använder e-tjänsten för att uppge avlagda examina. Polisyrkeshögskolan anmäler uppgifter om examina som avlagts på andra stadiet via e-tjänsten för läroanstalter (Koivuniemi).

Också Högskolan på Åland använder e-tjänsten för att uppge avlagda examina.

Examensuppgifterna ska lämnas in till FPA senast den 15 februari året efter det att examen avlagts. Förmedlandet av examensuppgifter via e-tjänsten för läroanstalter upphör 2019. Yrkesinriktade grundexamina som avlagts 2018 ska uppges i e-tjänsten senast 15.2.2019. Korrigerade uppgifter som gäller examensuppgifter för examina avlagda 2018 eller tidigare kan meddelas fram till 30.11.2019.

Om det finns fel i de insända examensuppgifterna ska rättelserna göras per e-post till adressen opas(at)fpa.fi. På så sätt kan felaktiga uppgifter tas bort och läroanstalten kan sedan skicka in de korrekta uppgifterna via t.ex. en webblanketten i e-tjänsten.

E-tjänst för läroanstalter (OPAS)

I e-tjänsten för läroanstalter (OPAS) lämnar yrkeshögskolorna in studieintyg. Universitet och yrkeshögskolor lämnar via tjänsten även in tilläggsutredningar som stöd för handläggningen av studiestöd. OPAS finns på adressen https://asiointi.kela.fi/OpasAsiakasWeb/

E-tjänsten för läroanstalter (OPAS) kräver en Katso-kod

Användning av OPAS-tjänsten förutsätter stark autentisering i Katso (Katso OTP). Den som sänder uppgifter behöver en egen Katso-kod. Katso-huvudanvändaren i en organisation skapar de Katso-underkoder som behövs. Katso-tjänsterna hanteras på adressen https://yritys.tunnistus.fi.

Studieuppgifter ur datalagret VIRTA

FPA får studieuppgifter om högskolestuderande en gång i månaden ur VITRA, högskolornas nationella datalagers studiedatasystem som förvaltas av CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Studieuppgifterna innefattar uppgifter om de studerandes närvaro och frånvaro samt uppgifter om slutförda och avbrutna studier. Dessutom får FPA årligen uppgifter om högskolestuderandes studieprestationer för uppföljningen av studieframgången.

Vid FPA används också ett program som man kan använda för att i datalagret VIRTA göra förfrågningar om studerandes studieuppgifter. De förfrågningar som FPA kan göra hänför sig i tillämpliga delar till sådana uppgifter som används vid handläggningen av förmåner. Det kan vara fråga om högskolestuderandes närvaro- och frånvarouppgifter, studieprestationer, studierätter, examina och studieperioder utomlands.