Dataöverföringstjänst

E-tjänst för läroanstalter (Koivuniemi)

FPA:s e-tjänst för läroanstalter (Koivuniemi) finns på adressen https://tyvi.koivuniemi.com/kela/opinnot. Om läroanstalten inte tidigare har använt e-tjänsten går det att registrera sig som användare via länken ’Ansök om användarbehörighet’. Tjänsten gäller inte gymnasier. Logga in på tjänsten med läroanstaltens användarnamn och lösenord.

Via den e-tjänst för läroanstalter som förvaltas av Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi lämnar läroanstalter på andra stadiet (gäller inte gymnasier) och Polisyrkeshögskolan uppgifter om sina studielinjer till FPA.

Anvisning om e-tjänsten för läroanstalter (Koivuniemi)

Uppgifter om studier via tjänsterna VIRTA och KOSKI

En gång i månaden får FPA uppgifter om de högskolestuderandes studier ur högskolornas nationella datalagers studiedatasystem VIRTA, som förvaltas av CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Studieuppgifterna innefattar uppgifter om de studerandes närvaro och frånvaro samt uppgifter om slutförda och avbrutna studier. Dessutom får FPA årligen uppgifter om högskolestuderandes studieprestationer för uppföljningen av studieframgången.

Vid FPA används också ett program som man kan använda för att i datalagret VIRTA göra förfrågningar om studerandes studieuppgifter. De förfrågningar som FPA kan göra hänför sig i tillämpliga delar till sådana uppgifter som används vid handläggningen av förmåner. Det kan vara fråga om högskolestuderandes närvaro- och frånvarouppgifter, studieprestationer, studierätter, examina och studieperioder utomlands.

Uppgifter om studier för studerande på andra stadiet får FPA i regel två gånger per månad via tjänsten KOSKI som förvaltas av Utbildningsstyrelsen. Här finns uppgifter om avbrytande av studier och utexaminering, läroavtal och utbildningsavtal samt övriga behövliga uppgifter som gäller studerande som har studieförmåner.

FPA utnyttjar i samband med förmånshandläggningen också Utbildningsstyrelsens service för myndighetsförfrågan genom vilken man via KOSKI begär uppgifter som behövs för att kunna avgöra ett visst förmånsärende.