FPA:s kakpolicy

FPA har förbundit sig att skydda integriteten hos dem som använder FPA:s webbplats. 

Vi samlar in besöksuppgifter för statistiska ändamål och för att kunna analysera hur besökarna använder webbplatsen. Uppgifterna om användarna är anonyma, vilket betyder att det inte går att identifiera en enskild användare. För insamlingen av besöksuppgifter begärs inte samtycke av användaren.

Kakor för funktionalitet och statistikföring – förvalda kakor som alltid är aktiva

Med hjälp av kakorna för funktionalitet och statistikföring försäkrar vi oss om att våra tjänster på nätet fungerar som de ska och att vi får statistisk information för att kunna utveckla tjänsterna. De här kakorna används både på webbplatsen fpa.fi, i beräkningsprogrammen och då en användare är inloggad i någon av e-tjänsterna. 

De här kakorna är alltid aktiva och något separat samtycke till att de används begärs inte. Kakorna ska vara aktiverade om du vill logga in i FPA:s e-tjänst för att till exempel ansöka om en förmån. De kakor som behövs för att logga in i e-tjänsten raderas när du stänger webbläsaren.

För webbanalys använder vi verktyget Piwik Pro. Statistiska uppgifter samlas in om till exempel

  • hur många användare webbplatsen har
  • vilken typ av enhet som använts för att besöka webbplatsen
  • från vilka webbadresser användarna har kommit till webbplatsen
  • vilka enskilda sidor användarna har besökt.

Uppgifterna samlas in med Piwik Pro i anonym form och de kopplas inte till enskilda personer. Uppgifterna anonymiseras på det sätt som EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kräver: De två sista segmenten tas bort från IP-adresserna och platsdata behandlas endast på en allmän nivå. Eftersom uppgifterna om användaren anonymiseras kan dessa inte längre användas som personuppgifter och de kan inte ens genom att kombineras med andra uppgifter kopplas till en viss person. Möjligheten till identifiering är därmed förhindrad för gott. Användarna kan inte identifieras utifrån IP-adress eller plats. Även så kallad fingeravtrycksidentifiering är ur bruk.

Statistiska uppgifter som samlats in med Piwik Pro kombineras aldrig med inloggningsuppgifter i e-tjänsten eller med andra uppgifter som FPA använder och utifrån vilka en användare kan identifieras.

Piwik Pro:s kakor är så kallade förstapartskakor. Detta innebär att data ägs av FPA och kan användas enbart av FPA. Data lagras i FPA:s avtalspart Fujitsus system. Uppgifter som samlas i Piwik Pro lagras i högst tre år. Närmare information om hur Piwik Pro använder kakor.

Statistikuppföljning i anknytning till innehållen i portalen Ditt Europa

Webbplatsen fpa.fi är en del av EU-kommissionens portal Ditt Europa. Portalen Ditt Europa erbjuder medborgare och företag i EU-länderna enkel åtkomst till information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster i EU-länderna. 

På de sidor som är länkade till portalen Ditt Europa samlas besöksuppgifter med hjälp av analysverktyget Matomo. Förutom sidans url-adress samlar man på sidorna uppgifter om antalet besökare, besökarnas land samt vilken typ av enhet som använts. Uppgifterna samlas in i anonym form och de kopplas inte till enskilda personer. Uppgifterna används enbart av FPA, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna lagras i EU-kommissionens datalager högst tre år och raderas därefter automatiskt. Insamlingen av besöksuppgifter är en del av uppföljningen av verkställigheten av gemensam digital ingång (EU) 2018/1724.

Följande sidor på fpa.fi är länkade till portalen Ditt Europa:

Kakor för riktad kommunikation

Vi samlar inte in kakor för riktad kommunikation för att optimera marknadsföringsåtgärder.