Kakpolicy (cookies) för webbplatsen fpa.fi

Sammandrag

FPA har förbundit sig att skydda integriteten hos användarna av sina webbplatser.

Denna kakpolicy gäller den del av webbplatsen fpa.fi som är öppen för alla samt FPA:s Facebook-sidor. Vi beskriver hur FPA och dess partner på webbplatsen fpa.fi använder kakor (cookies) och andra motsvarande tekniker för att följa upp användningen och rikta kommunikation (nedan gemensamt ”kakor”).

Med hjälp av kakor samlas information om hur och när FPA:s webbplats används. Med hjälp av den här informationen kan man göra webbplatsen mer användarvänlig och annanstans på internet erbjuda riktad information om FPA:s tjänster och förmåner till olika kundgrupper.

Utifrån de uppgifter som samlas in kan FPA inte identifiera användaren personligen eftersom varken användarens namn, kontaktuppgifter eller personbeteckning samlas in på webbplatsen. Beteendeinformation som samlats in på fpa.fi kombineras inte med inloggningsuppgifterna för e-tjänsten eller med andra uppgifter som identifierar användaren personligen och som FPA eventuellt behandlar i något annat sammanhang.

Användaren kan ge sitt samtycke till användningen av kakor i inställningarna för kakor.

Dessutom kan användaren ge sitt samtycke till att enhetens platsdata används för funktionen Sök serviceställe som Lantmäteriverket producerar och som grundar sig på position (t.ex. ruttsökning).

I denna datasekretessbeskrivning besvaras följande frågor:

1. Vilken är FPA:s kontaktinformation?
2. Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med hjälp av dem?
3. Vilka uppgifter samlar FPA in på sociala medier?
4. För vilka ändamål används kakor och uppgifter i anslutning till dem?
5. Hur länge lagras uppgifterna?
6. Hur kan man påverka användningen av kakor?
7. Vilka andra påverkningsmöjligheter har användaren?
8. Till vem kan uppgifter lämnas ut eller överföras?
9. Hur skyddas uppgifterna?
10. Kan det göras ändringar i denna kakpolicy?

1. Kontaktinformation för den personuppgiftsansvarige

Folkpensionsanstalten (FPA)
PB 450, 00101 Helsingfors eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 Helsingfors
telefon: 020 634 11
www.fpa.fi/forvaltning

Kontaktperson:
Kommunikationsdirektör Pipsa-Lotta Marjamäki, tel. 020 634 1419
fornamn.efternamn(at)fpa.fi

2. Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med hjälp av dem?

På webbplatsen fpa.fi används så som på många andra webbplatser kakor och andra motsvarande tekniska lösningar för uppföljning och riktande av kommunikation. En kaka är en liten textfil som sparas i användarens webbläsare och som lagrar information om användningen av webbplatsen.

På webbplatsen fpa.fi används s.k. förstapartskakor och tredjepartskakor. Förstapartskakor kommer från den webbplats som visas i webbläsarens adressfält. På fpa.fi används även tredjepartskakor som kommer från t.ex. leverantörer av reklamteknik och från sociala medier. Endast den server som kakan kommit från kan senare läsa den och känna igen webbläsaren, till exempel när användaren återvänder till en webbplats som han eller hon besökt tidigare.

På fpa.fi samlas med hjälp av kakor in information om till exempel

⦁ hur många användare webbplatsen har
⦁ vilken typ av enhet som använts för att besöka webbplatsen
⦁ från vilka webbadresser användarna har kommit till webbplatsen
⦁ vilka enskilda sidor besökarna har besökt.

Kakorna och webbplatsens servrar sparar också automatiskt uppgifter om vilka sidor webbplatsens användare har besökt. Uppgifterna omfattar i allmänhet användarens sidförfrågan, datum och tid för sidförfrågan, IP-adress för användarens enhet samt webbläsartyp och webbläsarspråk.

Uppgifterna är i sådant format att de inte utan tilläggsuppgifter kan kopplas samman med en enskild användare. Med hjälp av kakor lagras till exempel inte besökarens namn, e-postadress, telefonnummer eller hemadress. FPA kan inte koppla samman de uppgifter som samlats in med hjälp av kakor med en viss person och målet är att ytterligare minska uppgifternas identifierbarhet. Som ett led i användningen av webbanalysverktyg avlägsnas till exempel siffror från användarens IP-adress så att det inte ska vara möjligt för någon att identifiera användaren personligen.

3. Vilka uppgifter samlar FPA in på sociala medier?

På Facebook har FPA sidorna Kela-Kerttu, Kela-FPA och Opintotuki (studiestöd). Facebook och FPA är gemensamt personuppgiftsansvariga för uppgifter om besökare på FPA:s Facebook-sidor. Närmare information om behandlingen av personuppgifter hittar du i datasekretessbeskrivningen för Facebook.

FPA behandlar endast statistiska uppgifter om antalet gillningar och besök samt publikationers synlighet på Facebook-sidorna och enskilda användare kan inte identifieras med hjälp av uppgifterna. Uppgifterna om besökarna hjälper FPA att förstå vilken typ av innehåll som intresserar användarna. Med hjälp av statistikuppgifterna kan man utveckla innehållet så att det bättre motsvarar målgruppens behov.

Webbplatsen fpa.fi kan innehålla länkar även till andra utomstående webbplatser och FPA ansvarar inte för deras dataskyddspraxis. Läs mer om FPA i de sociala medierna (på finska) på www.kela.fi/sosiaalinen-media.

4. För vilka ändamål används kakor och uppgifter i anslutning till dem?

På FPA:s webbplats används följande typer av kakor:

 • Nödvändiga kakor: Med hjälp av dessa kakor kan man säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska. Till exempel gör kakorna det möjligt för användaren att logga in i e-tjänsten. Dessa kakor är nödvändiga för att den tjänst som användaren har bett om ska kunna erbjudas.
 • Kakor för besöksstatistik och analys: Webbanalysverktygen (Google Analytics och Piwik Pro) använder kakor för insamling av statistiska uppgifter. Uppgifterna samlas in för att man ska kunna analysera besökarantal, intresset för olika innehåll och sätten att använda tjänsten samt för att man ska kunna utveckla webbplatsen.
 • Kakor för att rikta kommunikation: Med hjälp av kakor kan FPA rikta information till olika kundgrupper om tjänster och förmåner som kan vara relevanta för dem. En användare kan exempelvis få riktad information från FPA i sociala medier efter att ha besökt FPA:s webbplats. För riktad kommunikation samarbetar FPA med Adform, DoubleClick, MediaMath och Facebook. När kakor från de här serviceproducenterna används på fpa.fi gör FPA det möjligt att samla in och överföra information till serviceproducenterna i fråga.

Genom riktad kommunikation kan FPA informera om sådant som sannolikt är aktuellt för användarna. Via kommunikationen hänvisar FPA också kunderna till att använda e-tjänsten. Läs mer om varför FPA annonserar.

FPA använder aldrig uppgifter som samlats in på fpa.fi för till exempel automatiserade beslut. Den information som samlats in har alltså inga rättsverkningar för användaren. Med hjälp av uppgifterna strävar FPA endast efter att nå de användargrupper som sannolikt är intresserade av FPA:s tjänster. FPA kopplar aldrig samman uppgifterna med personuppgifter man fått i annat sammanhang.

Alla FPA:s annonser grundar sig inte på att användaren tidigare har besökt fpa.fi och att man med hjälp av en kaka som sparats på användarens enhet i samband med besöket skulle rikta annonser till användaren på andra webbplatser. FPA kan be sociala medier eller andra webbtjänster visa annonser om FPA:s tjänster för en viss målgrupp, till exempel användare som bedöms sannolikt vara studerande. Man kan således se annonser om studiepenning även om man inte har besökt fpa.fi.

När det gäller behandlingen av tredjepartskakor gäller den tredje partens villkor. Användaren kan bekanta sig med dessa nedan:

Google Analytics

 • Användningsändamål för kakorna: att samla in och analysera statistisk information om webbplatsen för att utveckla webbplatsen.

 • Här finns närmare information om hur Google använder kakor.

Piwik Pro

 • Användningsändamål för kakorna: ge respons på huruvida de enskilda sidorna varit till nytta.

 • Här finns närmare information om hur Piwik Pro använder kakor.

React&Share

 • Användningsändamål för kakorna: att samla in och analysera statistisk information om webbplatsen för att utveckla webbplatsen.
 • Här finns närmare information om hur React&Share använder kakor.

Googles (Double Click)

 • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.

 • Ytterligare information: Om användaren har ett Google-konto kan Google koppla samman den identifikationsuppgift som kakan innehåller med besökarens Google-konto. Här finns närmare information om hur Google använder kakor för riktad marknadsföring.

Facebook

 • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.

 • Ytterligare information: Här finns närmare information om hur Facebook använder kakor. Facebook kan koppla samman en kaka som anknyter till besök på fpa.fi med en Facebook-användare, om personen har ett Facebook-konto.

Adform   

 • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera annonser för att visa annonser som sannolikt intresserar besökarna.
 • Här finns närmare information om hur Adform använder kakor.

MediaMath

 • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.
 • Här finns närmare information om hur MediaMath använder kakor.

5. Hur länge lagras uppgifterna?

Det finns kakor som används endast under en viss session tills användaren stänger webbläsaren och s.k. permanenta kakor som används från några månader till några år. Användaren kan påverka hur länge de uppgifter som samlats in med hjälp av kakorna lagras genom att tömma kakorna med hjälp av webbläsarens inställningar. Då nollas den tidigare kakprofilen.

Den information som samlas in via kakorna lagras i regel enligt följande:

Nödvändiga kakor: Informationen i de nödvändiga kakorna lagras i regel XX

Kakor för besöksstatistik och analys: Den kakinformation som samlats in i detta syfte raderas från till exempel Hotjar senast inom 365 dagar. Information som samlas in för Google Analytics lagras i regel 26 månader och information som samlas in för Piwik Pro lagras i regel 36 månader.

Riktad kommunikation: Uppgifter som samlats in för riktad kommunikation behandlas i normala fall några månader. Till exempel FPA:s partner Adform och Mediamath raderar uppgifter senast 13 månader efter det att de samlats in.

6. Hur man kan påverka användningen av kakor?

Användaren ger sitt samtycke till användningen av kakor och till behandlingen av de uppgifter som samlats in via dem då användaren första gången besöker webbplatsen fpa.fi och klickar på ”Jag godkänner” i banderollen gällande kakinställningar.

Användaren kan låta bli att ge sitt samtycke eller ta tillbaka sitt samtycke genom att klicka på ”Inställningar” i banderollen gällande kakinställningar. Användaren kan också göra kakspecifika val.

Genom kakinställningarna kan man inte inverka på de nödvändiga kakorna eftersom de är nödvändiga för att den tjänst användaren begär ska kunna erbjudas.

Användaren kan också blockera eller ta bort kakor i webbläsarens inställningar. Om man blockerar eller tar bort kakor kan det inverka på de val man tidigare gjort. En kaka som förbjuder riktad marknadsföring och som sparats på en partners webbplats kan till exempel tas bort. Valen är webbläsarspecifika, dvs. användaren måste göra sin val separat i varje webbläsare.

I till exempel Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox gör man på följande sätt:

Google Chrome 66

 1. Öppna Google Chrome.
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
 4. Under Sekretess klickar du på knappen Innehållsinställningar.
 5. Under Cookies inaktivera ”Tillåt att webbplatser sparar och läser data i cookies”.

Internet Explorer 11

 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på kugghjulsknappen (Verktyg) och välj sedan Internetalternativ.
 3. Välj fliken Sekretess och klicka på Tilläggsuppgifter.
 4. Markera alternativet Blockera under ”Cookies från första part” och ”Cookies från tredje part”. Avmarkera också alternativet ”Tillåt alltid sessionscookies”.
 5. Välj sedan OK.

Mozilla Firefox 52

 1. Öppna Firefox.
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Välj Sekretess.
 4. Välj rullgardinsmenyn ”Firefox kommer att” under Historik.
 5. Välj ”Inte spara någon historik” i rullgardinsmenyn.
 6. Stäng sidan för inställningar.

Kakorna kan när som helst tas i bruk på nytt.

Att ta bort kakorna försvårar inte användningen av webbplatsen. Kakor ska dock vara i användning när man vill logga in i FPA:s e-tjänst för att till exempel ansöka om en förmån. Kakor som anknyter till inloggningen är nödvändiga för att tjänsten tekniskt ska fungera. De här kakorna används inte för marknadsföringsändamål.

7. Vilka andra påverkningsmöjligheter har användaren?

Utöver rätten att få information om behandlingen av personuppgifter har användaren enligt dataskyddslagstiftningen även rätt att

 • granska de personuppgifter som finns sparade om honom eller henne  
 • få uppgifter korrigerade
 • få uppgifter raderade och att bli glömd
 • ta tillbaka sitt samtycke
 • begränsa behandlingen av uppgifter
 • begära att uppgifter som behandlas automatiskt med stöd av samtycke eller avtal överförs från ett system till ett annat.

I princip kräver genomförandet av ovannämnda rättigheter att FPA kan identifiera användaren personligen. FPA kan inte verkställa rättigheterna utan att användaren lämnar ytterligare uppgifter med vilka användaren och de uppgifter som gäller honom eller henne kan identifieras.

I första hand kan användaren inverka på behandlingen genom att på ovannämnda sätt ändra sina kakinställningar. Användaren kan vid behov kontakta FPA per telefon, med ett meddelande i e-tjänsten, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller genom ett personligt besök på något av FPA:s serviceställen. Kontaktinformationen finns i punkt 1.

Användaren kan också lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten på adressen www.tietosuoja.fi.

8. Till vem kan uppgifter lämnas ut eller överföras?

FPA anlitar pålitliga partner för riktad kommunikation och gör det möjligt för dem att samla in information på webbplatsen fpa.fi med hjälp av kakor och andra motsvarande tekniker för att rikta FPA:s kommunikation. Närmare information om hur partnerna behandlar informationen finns i punkt 4 i denna datasekretessbeskrivning.

De serviceproducenter som FPA anlitar (såsom mediebyråer) kan ha åtkomst till uppgifter som samlas in i samband med användningen av webbplatsen fpa.fi. Serviceproducenterna får använda de här uppgifterna endast för FPA:s ändamål. I det här sammanhanget kan FPA överföra de personuppgifter som FPA behandlat utanför EU- och EES-området i enlighet med gällande lagstiftning.

FPA strävar efter att genom avtal säkerställa att partnerna och serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

9. Hur skyddas uppgifterna?

Vid FPA iakttas datasäkerhet och skydd av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. Datasäkerheten och tillgången till personuppgifterna säkras med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. FPA behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar datasäkerheten och följer lagen.

Alla som behandlar personuppgifter vid FPA undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt. Endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete använder dem, i enlighet med sina användarrättigheter.

Uppgifter som samlats in via kakor behandlas också av FPA:s utomstående partner i enlighet med separata avtal. FPA strävar efter att genom avtal säkerställa att datasäkerheten sköts på det sätt som dataskyddslagstiftningen förutsätter.

10.  Görs det ändringar i dataskyddsbeskrivningen?

FPA kan göra ändringar i datasekretessbeskrivningen när det är motiverat, till exempel om syftet med behandlingen av uppgifter ändras eller om myndighetsrekommendationerna eller lagstiftningen ändras. Om ändringar informeras på webbplatsen fpa.fi.

FPA har publicerat den här datasekretessbeskrivningen 24.5.2018 och den grundar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning. Därefter har datasekretessbeskrivningen kompletterats i december 2018 med information om bl.a. hur användaren kan påverka behandlingen av uppgifter och i mars 2019 med information om de nya verktygen Hotjar och Tag Manager. Texten förenklades i oktober 2019.