Användningen av kakor (cookies) på fpa.fi och dataskyddsbeskrivning för webbplatsen

På fpa.fi används kakor och andra motsvarande tekniska lösningar för uppföljning och inriktning, såsom pixels som samlar in besökaruppgifter (nedan gemensamt ”kakor”). Med hjälp av kakor förbättrar vi webbplatsens användbarhet och erbjuder olika kundgrupper riktad aktuell information om FPA:s tjänster och förmåner. Kakor används allmänt på många webbplatser.

En kaka är en liten textfil som sparas på användarens dataterminal och lagrar information om användningen av webbplatsen.

Sådan information är till exempel

 • hur många besökare webbplatsen har
 • hurdana dataterminaler som använts för att besöka webbplatsen
 • från vilka webbadresser besökarna har kommit till webbplatsen
 • enskilda sidor som besökarna har besökt

Med hjälp av kakor lagras till exempel inte besökarens namn, e-postadress, telefonnummer eller hemadress. Sådana uppgifter kan inte heller som sådana kopplas ihop med en viss person.

Kakorna inverkar inte på datasäkerheten och kan inte sprida virus eller skadliga program.

På fpa.fi används s.k. sessionskakor och permanenta kakor. Sessionskakor raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Permanenta kakor blir kvar i dataterminalen tills de separat raderas eller de upphör att gälla.

Om du inte vill att kakor sparas på din dataterminal kan du blockera användningen av kakor. Detta försvårar inte användningen av webbplatsen.

Kakor ska dock vara i användning när du vill logga in i FPA:s e-tjänst för att till exempel ansöka om en förmån. De relevanta kakorna behövs för att tjänsten ska fungera tekniskt. Kakor som anknyter till inloggningen används inte för marknadsföringsändamål.

Till vad används kakor och vilka uppgifter samlas in?

Kakor används för följande ändamål:

 • Webbanalysverktygen (Google Analytics och Piwik Pro) använder kakor för insamling av statistisk information. Informationen samlas in för analys av besökarantal, intresset för olika innehåll och sätten att använda tjänsten samt för utveckling av webbplatsen.
   
 • Med hjälp av kakor kan man dessutom på nätet rikta marknadsföring till olika kundgrupper om tjänster och förmåner som gäller dem (t.ex. i sociala medier). Tekniska lösningar för riktad reklam som FPA använder är Adform, DoubleClick, MediaMath och Facebook. När FPA använder de här serviceproducenternas kakor på sin webbplats möjliggör FPA insamling och överföring av personuppgifter till serviceproducenterna. FPA fungerar således som registerförare. Serviceproducenterna är å sin sida registeransvariga.  

De uppgifter som kakorna samlar in har i de flesta fall pseudonymiserats. Det betyder att uppgifterna har behandlats så att de inte utan tilläggsuppgifter kan kopplas samman med en enskild användare. Till exempel användarens IP-adress pseudonymiseras som ett led i användningen av analysverktyg. Uppgifterna kombineras inte.

Facebook kan koppla ihop identifikationsuppgiften i en kaka som anknyter till besök på fpa.fi med en Facebook-användare, om användaren har ett Facebook-konto. Med hjälp av identifikationsuppgifterna skapar Facebook målgrupper för FPA för reklam. På basis av dem kan FPA till exempel för den som besöker sidorna om studiepenning på fpa.fi visa reklam på Facebook som gäller ansökan om studiepenning på nätet. FPA kan emellertid inte identifiera enskilda Facebook-användare ur målgruppen. Endast FPA kan använda uppgifter som samlats in på fpa.fi för riktad reklam. Andra marknadsförare har inte åtkomst till den här informationen.

Google kan också koppla samman den identifikationsuppgift som kakan innehåller med besökarens Google-konto.

På fpa.fi samlas uppgifter in med hjälp av kakor enligt följande:

Google Analytics

 • Användningssyfte för kakan: Insamling och analys av statistisk information om webbplatsen för utveckling av webbplatsen.
 • Här finns närmare information om hur Google använder kakor.

Piwik Pro

 • Användningssyfte för kakan: Insamling och analys av statistisk information om webbplatsen för utveckling av webbplatsen.
 • Här finns närmare information om hur Piwik Pro använder kakor.

Googles marknadsföringsnätverk

 • Användningssyfte för kakan: Inriktning, genomförande och analys av reklam för att visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.
 • Närmare information: Om användaren har ett Google-konto kan Google koppla samman den identifikationsuppgift som kakan innehåller med besökarens Google-konto. Här finns närmare information om hur Google använder kakor för riktad reklam.

Facebook

 • Användningssyfte för kakan: Inriktning, genomförande och analys av reklam för att visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.
 • Närmare information: Facebook kan koppla ihop identifikationsuppgiften i en kaka som anknyter till besök på fpa.fi med en Facebook-användare, om användaren har ett Facebook-konto. Med hjälp av identifikationsuppgifterna skapar Facebook målgrupper för FPA för reklam. På basis av dem kan FPA till exempel för den som besöker sidorna om studiepenning på FPA.fi visa reklam på Facebook som gäller ansökan om studiepenning på nätet. FPA kan emellertid inte identifiera enskilda Facebook-användare ur målgruppen. Endast FPA kan använda uppgifter som samlats in på fpa.fi för riktad reklam. Andra marknadsförare har inte åtkomst till den här informationen. Här finns närmare information om hur Facebook använder kakor.

Adform   

Här finns närmare information om hur Adform använder kakor.

DoubleClick    

Här finns närmare information om hur DoubleClick använder kakor.

MediaMath    

Här finns närmare information om hur MediaMath använder kakor.

Hur fungerar reklam som grundar sig på kakor?

En webbplats som innehåller reklam, till exempel webbplatser för finländska medier, identifierar en kaka som sparats på datorn och visar reklam för användaren som sannolikt är relevant för denne. Det här baserar sig på användarens tidigare besök på fpa.fi. När en kund till exempel har besökt sidorna om studiepenning kan kunden senare eventuellt se reklam om studiestödsansökan på nätet till exempel på Facebook eller någon annan webbplats som innehåller reklam.

Genom riktad reklam kan FPA informera besökarna på fpa.fi om teman som sannolikt är aktuella för dem och som de är intresserade av. Genom reklamen råder och uppmuntrar FPA användarna också särskilt att använda FPA:s e-tjänst. Läs mer om varför FPA gör reklam.

All reklam från FPA grundar sig inte på användningen av kakor, utan reklamen riktas också på andra sätt. Man kan alltså se reklam om studiepenning fast man inte alls har besökt fpa.fi. Då grundar sig reklamen inte på kakor.

Hur kan man blockera kakor?

Du kan blockera kakor i webbläsarens inställningar. I till exempel Google Chrome, Internet Explorer och Mozilla Firefox gör man på följande sätt:

Google Chrome 66

 1. Öppna Google Chrome
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat.
 4. Under Sekretess och säkerhet klickar du på knappen Innehållsinställningar.
 5. Inaktivera inställningen ”Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata (rekommenderas).” i punkten Cookies.

Internet Explorer 11

 1. Öppna Internet Explorer.
 2. Klicka på kugghjulsknappen (Verktyg) och välj sedan Internetalternativ.
 3. Välj fliken Sekretess och klicka på Avancerat.
 4. Klicka för alternativet Blockera för ”Cookies från första part” och ”Cookies från tredje part”. Inaktivera också alternativet ”Tillåt sessionsspecifika cookies alltid”.
 5. Välj sedan OK.

Mozilla Firefox 52

 1. Öppna Firefox.
 2. Klicka på menyikonen uppe till höger och välj Inställningar.
 3. Välj Sekretess.
 4. Välj rullgardinsmenyn ”Firefox kommer att” under rubriken Historik.
 5. Välj punkten ” Inte spara någon historik” i rullgardinsmenyn.
 6. Stäng sidan för inställningar.

Kakorna kan tas i bruk på nytt när som helst. Om du inte blockerar användningen av kakor godkänner du att de används.

Användningen av kakor grundar sig på användarens samtycke. Vid begäran om samtycke följer FPA Kommunikationsverkets anvisningar. Enligt anvisningarna har EU:s direktiv om elektronisk kommunikation i Finland tolkats så att användaren kan ge sitt samtycke till att kakor sparas till exempel via inställningarna i webbläsaren eller något annat program. I praktiken betyder det här att i Finland har man tills vidare inte förutsatt ett separat popup-fönster för information om kakor eller för godkännande av kakor. Praxisen i fråga om kakor ska dock beskrivas på webbplatsen så att användaren kan få närmare information om den. Praxisen i fråga om kakor beskrivs på den här sidan.

Webbplatsen fpa.fi kan användas också utan kakor.

Dataskyddsbeskrivning för fpa.fi

Den här dataskyddsbeskrivningen gäller den s.k. öppna delen av FPA:s webbtjänster, dvs. webbplatsen fpa.fi. Den gäller inte FPA:s e-tjänst, som kräver inloggning.

1. Registeransvarig

FOLKPENSIONSANSTALTEN (FPA)
PB 450, 00101 HELSINGFORS eller Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS
020 634 11, www.fpa.fi/forvaltning

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Kommunikationschef Minna Latvala, tfn 020 634 1418,
fornamn.efternamn(at)fpa.fi

3. Registrets namn

Dataskyddsbeskrivning för fpa.fi

4. Vilka uppgifter samlas in och hur samlas uppgifterna in?

FPA samlar in uppgifter som sparas i webbplatsens loggdata i samband med det normala underhållet av webbplatsen. Dessutom samlas statistisk information om användningen av fpa.fi in med hjälp av FPA:s egna kakor och serviceproducenternas kakor. Vid insamlingen av statistisk information använder FPA analysverktygen Google Analytics och Piwik Pro.

Sådan information är till exempel

 • hur många besökare webbplatsen har
 • hurdana dataterminaler som använts för att besöka webbplatsen
 • från vilka webbadresser besökarna har kommit till webbplatsen
 • enskilda sidor som besökarna har besökt

Läs också ovan om praxisen gällande kakor.

De insamlade uppgifterna innehåller aldrig personens namn, personbeteckning eller andra motsvarande identifikationsuppgifter. FPA försöker aldrig identifiera en enskild besökare på webbplatsen. Uppgifter som samlats in från olika källor kopplas inte ihop.

5. För vilka ändamål samlas uppgifterna in?

FPA använder uppgifter som den samlat in för att säkra att webbplatsen fungerar tekniskt och för att trygga datasäkerheten. Vidare används uppgifterna för produktion av webbanalys och för analys av besökarantal, intresset för olika innehåll och sätten att använda tjänsten samt för utveckling av webbplatsen.

6. Överförande av uppgifter utanför EU eller EES

I regel lämnar FPA inte ut uppgifter om besökare på fpa.fi till andra registeransvariga. De serviceproducenter som FPA anlitar (såsom mediebyrå) kan dock ha åtkomst till uppgifter som samlas in i samband med användningen av webbplatsen fpa.fi. Serviceproducenterna får använda de här uppgifterna endast för FPA:s ändamål. I det här sammanhanget kan FPA överföra de personuppgifter som FPA behandlat utanför EU- och EES-området i enlighet med gällande lagstiftning.

7. Hur skyddas uppgifterna?

Vid FPA beaktas datasäkerheten och skyddet av personuppgifter systematiskt vid all användning och behandling av uppgifter. Datasäkerheten och användbarheten hos personuppgifterna säkras med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. FPA behandlar alla personuppgifter på ett sätt som beaktar datasäkerheten och följer lagen.

Alla som behandlar personuppgifter vid FPA undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt. Endast de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete använder registret, i enlighet med sina användarrättigheter.

Uppgifter som samlats in via kakor behandlas också av FPA:s utomstående samarbetspartner i enlighet med separata avtal. Då har FPA:s utomstående samarbetspartner rollen av registerförare.

8. Hur länge lagras uppgifterna?

När FPA inte längre behöver de personuppgifter som den samlat in förstörs uppgifterna på ett säkert sätt.

9. Vilka rättigheter har användaren?

Besökaren har rätt att kontrollera de uppgifter som samlats in om honom eller henne och be att felaktiga uppgifter rättas. Besökaren kan kontrollera sina personuppgifter eller be om rättelse genom att skicka en begäran om detta till FPA.

I begäran ska man specificera den felaktiga uppgiften, varför den är felaktig och hur den borde rättas.

Begäran kan framställas per telefon, med ett meddelande i e-tjänsten, med en skriftlig begäran till FPA:s registratorskontor eller vid ett personligt besök på FPA-serviceställen. Kontaktinformation finns i punkt 1.

10. Förändringar

FPA kan tidvis ändra den här dataskyddsbeskrivningen utan att separat informera om det.