FPA:s kakpolicy

FPA har förbundit sig att skydda integriteten hos användarna av sina webbplatser.

Vi använder kakor (cookies) för att samla in besöksstatistik, följa med om webbsidorna varit till nytta och för att rikta kommunikation till olika kundgrupper. En kaka är en liten textfil som sparas i användarens webbläsare och som lagrar information om besök på fpa.fi eller om användningen av e-tjänsterna ifall användaren är inloggad. På fpa.fi används olika typer av kakor. När du första gången besöker webbplatsen ber man på en banner om ditt samtycke till användningen av en del av kakorna. Om du vill kan du när som helst ändra kakinställningarna.

 

Du kan blockera eller ta bort kakor som tidigare sparats i webbläsarens inställningar. Att ta bort kakorna försvårar inte användningen av webbplatsen. Kakor ska dock vara aktiverade när du vill logga in i FPA:s e-tjänst för att till exempel ansöka om en förmån. När kakor är aktiverade samlar vi också in anonymiserad statistik med Piwik Pro webbanalys.

FPA kan inte identifiera en användare utifrån de uppgifter man samlar in. Statistiska uppgifter som samlats in på fpa.fi kombineras inte med användarens personuppgifter man fått i annat sammanhang. FPA använder aldrig uppgifter som samlats in med hjälp av kakor för till exempel automatiserade beslut. Den information som samlats in har alltså ingen rättsverkan för användaren av webbplatsen.

Förutom samtycke till användningen av de kakor som beskrivs på denna sida kan du ge ditt samtycke till att enhetens platsdata får användas för de funktioner på sidan Sök serviceställe som grundar sig på plats (t.ex. ruttsökning). 

Kakor för funktionalitet och statistikföring – förvalda kakor som alltid är aktiva

Med hjälp av kakorna för funktionalitet och statistikföring försäkrar vi oss om att våra tjänster på nätet fungerar som de ska och att vi får statistisk information för att kunna utveckla tjänsterna. De här kakorna används på webbplatsen fpa.fi, på räknare och då man är inloggad i någon av e-tjänsterna.

De här kakorna är alltid aktiva och man ber inte separat om samtycke till dem. Kakorna ska vara aktiverade om du vill logga in i FPA:s e-tjänst för att till exempel ansöka om en förmån. De kakor som behövs för att logga in i e-tjänsten är sessionskakor, vilket betyder att de raderas när du stänger webbläsaren. Du kan blockera kakorna i din webbläsares inställningar.

För webbanalys använder vi verktyget Piwik Pro. Statistiska uppgifter samlas om till exempel

  • hur många användare webbplatsen har
  • vilken typ av enhet som använts för att besöka webbsidorna
  • från vilka webbadresser användarna har kommit till webbplatsen
  • vilka enskilda sidor användarna har besökt.

Uppgifterna är anonyma när de samlas in för verktyget Piwik Pro och kopplas inte till enskilda personer. Uppgifterna anonymiseras på det sätt som EU:s dataskyddsförordning (GDPR) kräver: De två sista segmenten tas bort från IP-adresserna och platsdata observeras endast på en allmän nivå. Eftersom uppgifterna om användaren anonymiseras kan dessa inte längre användas som personuppgifter och de kan inte ens genom att kombineras med andra uppgifter kopplas till en viss person. Identifieringen är på detta sätt oåterkalleligen förhindrad. Användarna kan inte identifieras utifrån IP-adress eller plats. Även så kallad fingeravtrycksidentifiering är ur bruk.

Statistiska uppgifter som samlats in för verktyget Piwik Pro kombineras aldrig med inloggningsuppgifter i e-tjänsten eller med andra uppgifter som FPA använder och utifrån vilka en användare kan identifieras.

Piwik Pro:s kakor är så kallade förstapartskakor. Detta innebär att data ägs av FPA och kan användas enbart av FPA. Data lagras i FPA:s avtalspart Fujitsus system. Uppgifter som samlas i Piwik Pro lagras i högst tre år. Närmare information om hur Piwik Pro använder kakor.

Statistikuppföljning i anknytning till innehållen i portalen Ditt Europa

Webbplatsen fpa.fi är en del av EU-kommissionens portal Ditt Europa. Portalen Ditt Europa erbjuder medborgare och företag i EU-länderna en enkel väg att komma åt information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster i EU-länderna.

På de sidor som är länkade till portalen Ditt Europa samlas besöksuppgifter med hjälp av analysverktyget Matomo. Förutom sidans url-adress samlar man på sidorna uppgifter om antalet besökare, besökarnas land samt vilken typ av enhet som använts. Uppgifterna är anonyma när de samlas in och kopplas inte till enskilda personer. Uppgifterna används enbart av FPA, EU-kommissionen och de nationella koordinatorer som nämns i förordningen. De insamlade uppgifterna lagras i EU-kommissionens datalager högst tre år och raderas därefter automatiskt. Insamlingen av besöksuppgifter är en del av uppföljningen av verkställigheten av EU-förordningen gällande en gemensam digital ingång (EU) 2018/1724.

Följande sidor på fpa.fi är länkade till portalen Ditt Europa:

Kakor för riktad kommunikation – används inte i samband med e-tjänsterna

Med hjälp av kakor för riktad kommunikation kan vi rikta kommunikationen till olika kundgrupper, så att kunderna får information om de tjänster och förmåner som kan vara relevanta för just dem. En användare kan exempelvis se reklam i sociala medier som grundar sig på tidigare besök på fpa.fi. Läs mer om varför FPA gör reklam.

Kakor för riktad kommunikation används inte på räknare eller när kunden är inloggad i någon av e-tjänsterna.

Kakor för riktad kommunikation används inte heller på sidor som berör känsligare ämnen, såsom handikappbidrag och utkomststöd, eller sidor som tar upp sådant som gäller sjukdomar och läkemedelsersättningar. Även om användaren skulle godkänna kakor för riktad kommunikation följs inte de besök som görs på sidorna i fråga. Uppgifter om besöken förmedlas inte heller till FPA:s samarbetspartner inom marknadsföringen. FPA eller FPA:s samarbetspartner inom marknadsföringen riktar alltså inte reklam utifrån besök på ovan nämnda sidor.

Kakor för riktad kommunikation är så kallade tredjepartskakor. Tredje parter är till exempel leverantörer för reklamteknik och sociala medier. FPA:s partner i samband med riktad kommunikation är Facebook, Twitter, Adform, Google och MediaMath. FPA:s partner kan samla in uppgifter från webbplatsen fpa.fi för att rikta marknadsföring. I samband med detta kan uppgifterna överföras till områden utanför EU- eller EES-området.

De serviceproducenter som FPA anlitar (såsom mediebyråer) kan ha åtkomst till uppgifter som samlas in i samband med användningen av webbplatsen fpa.fi. Serviceproducenterna får använda de här uppgifterna endast för FPA:s ändamål.

FPA strävar efter att genom avtal säkerställa att partnerna och serviceproducenterna behandlar uppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning.

Villkoren som gäller behandlingen av tredjepartskakor finns nedan: 

Google Tag Manager (GTM)

Facebook

  • Användningsändamål för kakorna: att rikta, genomföra och analysera marknadsföringskommunikation för att kunna visa reklam som sannolikt intresserar besökarna.
  • Uppgifterna lagras i 90 dagar.
  • Närmare information om hur Facebook använder kakor.
  • Facebook kan koppla samman kakor som anknyter till besök på fpa.fi med besökarens Facebook-konto, om besökaren har ett Facebook-konto.

Twitter

Adform   

MediaMath    

All reklam från FPA grundar sig inte på att användaren tidigare har besökt fpa.fi och att man utifrån det besöket med hjälp av kakor skulle rikta reklam till användaren annanstans på webben. Man kan således se reklam om till exempel studiepenning även om man inte har besökt fpa.fi.

1. Du har fått en studieplats. Du använder en sökmotor för att hitta information om studiestödet. Du klickar på en annonslänk som tar dig direkt till den sida på fpa.fi som handlar om hur man söker studiestöd. 2. När du kommer in på fpa.fi känner kakorna igen din webbläsare. I fortsättningen kan vi påminna dig om olika förmåner och tjänster för studerande. Du bestämmer dig för att söka studiestöd senare och lämnar fpa.fi 3. Du loggar in på Facebook. I ditt flöde berättar vi om en artikel i webbpublikationen Mittaltt.fi med rubriken ”Hur mycket får en studerande förtjäna? Så här kan man kombinera inkomster och stöd.” 4. När du besöker lokaltidningens webbplats ser du en webbannons där du påminns om att söka studiestöd på nätet. Vi berättar också att du kan fotografera de bilagor som behövs för ansökan. 5. På Instagram tipsar vi dig om en lista med 4 punkter som handlar om hur det lönar sig att söka bostadsbidrag om man bör i en kompisbostad.