Delägarbostad

FPA kan betala bostadsbidrag till ett hushåll som bor i en delägarbostad. En delägarbostad jämställs med en hyresbostad, eftersom besittningen av bostaden grundar sig på hyresavtal.

Som boendeutgifter för en delägarbostad godkänns:

  • hyran
  • vattenavgifter och uppvärmningskostnader som betalas separat.

Om vattenavgiften inte ingår i hyran utan betalas separat, godkänns som vattenavgift per person 18 euro/månad.

Hushållets storlek euro/mån. Landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen,
euro/mån.
Landskapen Norra Österbotten, Kajanaland
och Lappland, euro/mån.
Som uppvärmningskostnader som betalas separat godkänns
1 person 41 43 44
+ för varje ytterligare person 14 15 15

Räntor på ett lån som tagits för att betala delbetalning som berättigar till delägande godkänns inte som boendeutgifter.