Delegationen för företagshälsovård

Delegationen för företagshälsovård är avsedd att vara ett stöd för FPA i ärenden som gäller ersättningar för företagshälsovårdskostnader.

Dess uppgift är att

  • handlägga frågor i samband med ersättandet av företagshälsovårdskostnader
  • följa upp ersättningspraxisen
  • ge utlåtanden till FPA:s styrelse i dessa frågor.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.1.2017–31.12.2019.

Delegationens ordförande
Direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, FPA

Delegationens vice ordförande
Förmånsdirektör Anne Neimala, FPA,

Sekreterare
Sakkunnigläkare Paula Melart, FPA,

Ledamöter

Suppleanter

Kristiina Mukala, medicinalråd, Social- och hälsovårdsministeriet, avdelningen för främjande av välfärd och hälsa (HTO)

Ritva Partinen, överinspektör, Social- och hälsovårdsministeriet

Riitta Sauni, överläkare, Social- och hälsovårdsministeriet, arbetarskyddsavdelningen (TSO)

Tarja Kantolahti, konsulterande tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet

Jorma Mäkitalo, direktör för forsknings- och servicecentret, Arbetshälsoinstitutet

Timo Leino, överläkare, Arbetshälsoinstitutet

Johanna Larkio, ledande företagsläkare, Finlands Företagsläkarförening rf

Katri Tiitola, företagsläkare, Finlands Företagsläkarförening rf

Marja Alanne, ledande företagshälsovårdare, Finlands Företagshälsovårdareförbund rf

Pilvi Österman, företagshälsovårdare, Finlands Företagshälsovårdareförbund rf

Kari Haring, Sakkunnigläkare, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Anne Mironen, förhandlingschef, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Auli Rytivaara, sakkunnigläkare, Finlands Näringsliv EK

Antti Tanskanen, expert, Finlands Näringsliv EK

Taija Hämäläinen, arbetsmarknadsombudsman, KT Kommunarbetsgivarna

Jorma Palola, förhandlingschef, KT Kommunarbetsgivarna

Marja Tallavaara, expert, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Kari Aikio, regionchef, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Riitta Työläjärvi, social- och hälsovårdspolitisk expert, STTK rf

Anna Kukka, arbetsmiljöexpert, STTK rf

Hanna-Maija Kause, ledande sakkunnig, Akava rf              

Miia Kannisto, ledande sakkunnig, Akava rf

Harri Hellsten, chef för arbetsmarknadsärenden, Företagarna i Finland

Albert Mäkelä, juridisk ombudsman, Företagarna i Finland

Elina Laavi, Chef för samhällsrelationer
Tela rf
Janne Pelkonen, specialsakkunnig
Tela rf

Hennamari Mikkola, enhetschef, Folkpensionsanstalten, Fakta- och kommunikationsenheten

Timo Hujanen, specialforskare, Folkpensionsanstalten, Fakta- och kommunikationsenheten

Jari Välimäki, ledande överläkare
Folkpensionsanstalten