Delegationen för rehabiliteringsärenden

FPA:s delegation för rehabiliteringsärenden fungerar som ett samarbets- och sakkunnigorgan i arbetet med att utveckla rehabiliteringsverksamheten och den strategiska planeringen av den.

Delegationen tillsätts av FPA:s styrelse för tre år i sänder. Den nuvarande mandatperioden är 1.3.2017–31.12.2019.

Ordförande
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, direktör, Folkpensionsanstalten

Viceordförande och ledamot
Anne Neimala, förmånsdirektör, Folkpensionsanstalten

Sekreterare
Tuula Ahlgren, Folkpensionsanstalten

 

Ledamöter

Suppleanter

Liisa Siika-aho, direktör,
Social- och hälsovårdsministeriet

Milja Tiainen, regeringssekreterare,
Social- och hälsovårdsministeriet

Patrik Tötterman, specialsakkunnig,
Arbets- och näringsministeriet

Päivi Haavisto-Vuori, konsulterande tjänsteman,
Arbets- och näringsministeriet

Harri Hämäläinen, överläkare,
Sjukvårdsdistrikten

 

Hilppa Tervonen, beredningschef,
STEA social- och hälsoorganisationernas understödscentral

Marika Heimo, understödsberedare,
STEA social- och hälsoorganisationernas understödscentral

Ellen Vogt, sakkunnig,
Finlands Kommunförbund

Tuula Kock, sakkunnigläkare,
Finlands Kommunförbund

Kari Haring, sakkunnigläkare,
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Ilkka Kaukoranta, ekonomist,
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Auli Rytivaara, sakkunnigläkare,
Finlands Näringsliv EK

Hannu Ronkainen, verkställande direktör,
Finlands Näringsliv EK

Marja Tallavaara, sakkunnig,
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Maire Lumiaho, jurist,
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf

Riitta Työläjärvi, social- och hälsovårdspolitisk expert,
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf

Samppa Koskela, jurist,
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf

Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden,
Företagarna i Finland

Albert Mäkelä, juridisk ombudsman,
Företagarna i Finland

Elina Laavi, chef,
Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Janne Pelkonen, specialist,
Arbetspensionsförsäkrarna  TELA

Mika Pekkonen, styrelseordförande,
Kuntoutuksen toimialayhdistys

Heikki Hurri, styrelseledamot,
Kuntoutuksen toimialayhdistys

Soile Kuitunen, verkställande direktör,
SOSTE Finlands social och hälsa rf

 

Sari Kokko,
Handikappforum

Virpi Siiskonen, styrelseledamot, Finlands CP förbund rf

Jari Välimäki, överläkare,
Folkpensionsanstalten

Päivi Opari, specialsakkunnig, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Sofia Maleike-Ruohola, överläkare,
Folkpensionsanstalten

 

Anna-Liisa Salminen, ledande forskare,
Folkpensionsanstalten

Riitta Seppänen-Järvelä, ledande forskare,
Folkpensionsanstalten

Jukka Sariola, ordförande,
Delegationen för personer med funktionsnedsättning (VANE)

Tea Hoffrén,  planerare,
Delegationen för personer med funktionsnedsättning (VANE)