Delegationen för utkomststödsärenden

Delegationen har till uppgift att främja och utveckla samarbetet mellan de instanser som deltar i genomförandet av utkomststödet.

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd samt Kommunförbundet ger förslag på personer att utnämna till delegationen. Dessutom är kommunerna representerade i delegationen.

Den nuvarande mandatperioden är 1.10.2016–31.12.2018.

Delegationens ordförande:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
, direktör, FPA

Delegationens viceordförande, ledamot:
Anne Neimala
, förmånsdirektör, FPA

Sekreterare:
Kaisa Rainakari,
FPA

 

Ledamöter

Supplenater

Heli Kauhanen, enhetschef, FPA  
Petteri Taponen, enhetschef, FPA  
Susanna Rahkonen, regeringssekreterare,
social- och hälsovårdsministeriet
Ritva Liukonen, specialsakkunnig,
social- och hälsovårdsministeriet
Pasi Moisio, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd Pekka Karjalainen, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd
Ellen Vogt, specialsakkunnig, Finlands Kommunförbund Sami Uotinen, ledande jurist, Finlands Kommunförbund
Arja Heikkinen, socialdirektör, Uleåborgs stad Marja Salo, servicechef, socialservice för specialgrupper, Uleåborgs stad

Tiina Kirmanen, chef för psykosociala tjänster och sysselsättningstjänster, Eksote

Sirkka Pennanen, servicechef, Eksote
Hans-Erik Lindqvist, stadsdirektör, Närpes stad Yvonne Lindèn, vård- och omsorgschef, Närpes stad
Juha Piiroinen, stadsdirektör, Suonenjoki stad suppleant Sari Karhu, personalchef, Suonenjoki stad)
Heidi Rämö, kommundirektör, Lempäälä kommun  
Jukka T. Salminen, biträdande stadsdirektör, Vanda stad suppleant Anna Cantell-Forsbom, direktör för familjeservicen, Vanda stad