Direktersättningsförfarandet

FPA har ingått ramavtal om direktersättningsförfarande med följande intresseorganisationer för producenterna av hälso- och sjukvårdstjänster:

  • Erikoishammasteknikkoliitto ry
  • Läkarföretagen rf
  • Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry
  • Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset ry (FYSI ry)
  • Suomen Hammaslääkäriliitto - Finlands Tandläkarförbund ry
  • Suomen Lääkäriliitto - Finlands Läkarförbund ry
  • Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  • Suomen Suuhygienistiliitto ry (SSHL ry)
  • Suuhygienistiliitto ry (STAL ry)

En serviceproducent som hör och en som inte hör till en intresseorganisation kan ansluta sig till direktersättningsförfarandet genom att ingå ett anslutningsavtal med FPA. Användningen av direktersättningsförfarande förutsätter alltid att ett avtal om direktersättning har ingåtts med FPA.

I ramavtalet finns specificerat serviceproducentens och FPA:s uppgifter och skyldigheter.

Läs mer