Donationsdagpenning

Donationsdagpenning kan betalas till en person som donerar organ, vävnad eller celler för en livsviktig transplantation.

Ifall arbetsgivaren betalar lön för den tid som donatorn är oförmögen att arbeta till följd av donationen, betalar FPA dagpenningen till arbetsgivaren för samma tid.

En donator kan vara berättigad till donationspenning som ersättning för inkomstbortfall när

  • organ, vävnad eller celler behöver avskiljas och
  • donatorn måste genomgå undersökningar i samband med åtgärderna.

Donationsdagpenningens belopp beräknas på samma sätt som sjukdagpenning och den betalas för alla vardagar. Ingen självrisktid gäller för donationsdagpenning. Ansökningstiden är 2 månader.