FPA:s elektroniska tjänster för kommuner

Kommunerna kan sända följande information till FPA i elektronisk form:

  • Uppgifter om barn som har beviljats en kommunal dagvårdsplats
  • Uppgifter om barn som deltar i den kommunala förskoleundervisningen
  • Rätta uppgifter som skickats tidigare.

Dessutom kan kommunen göra förfrågningar om uppgifter som skickats tidigare.

Behörighet att använda e-tjänsten och identifiering

För att kunna använda e-tjänsten krävs att kommunen är identifierad. Katso-tjänsten för autentisering av organisationer handhas av skattestyrelsen. Information om Katso-autentiseringen fås på adressen www.yritys.tunnistus.fi och www.vero.fi/sv. Skattestyrelsens supporttjänst ger närmare information på telefonnummer 029 497 005.

Om den huvudanvändare som skaffat sig behörighet att använda e-tjänsten ger rätten att använda tjänsten vidare till någon annan i kommunen, skall behörigheten omfatta tjänsten "Uppgifter om kommunal dagvård".

Kommunen som arbetsgivare, se Arbetsgivare