Ärendefullmakter för arbetsgivare

I e-tjänsterna för arbetsgivare finns flera funktioner för vilka det behövs olika fullmakter. Ta reda på vilka fullmakter du behöver.

Kontrollera vid behov också vilka fullmakter du behöver för att sköta ärenden för samarbetsparter.

Suomi.fi-fullmakter som behövs för e-tjänsten för arbetsgivare

Ilmoitin.fi – den Suomi.fi-fullmakt som behövs för att skicka eSARA-filer

Suomi.fi-fullmakter för e-tjänsten för ersättning för företagshälsovård

Suomi.fi-fullmakt för e-tjänsten för KIILA-rehabiliteringskurser

Avgränsning av fullmakter

Bokföringsbyråer och andra instanser som verkar för flera olika organisationers räkning kan använda specifikationer för att avgränsa representationsfullmakter. Med hjälp av specifikationerna kan man välja vilken av de anställda som ska sköta respektive kundorganisations FPA-ärenden.

I e-tjänsten för arbetsgivare och när eSara-filer skickas kan avgränsningen göras enligt FO-nummer.

I e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård kan avgränsningen göras enligt FO-nummer och vid behov också med verksamhetsställe som avgränsningsspecifikation.

Läs anvisningen: